Transporto vadybininku gali būti įmonės vadovas arba jo įgaliotas asmuo, kuriam pavesta vadovauti keleivių ir (arba) krovinių vežimo veiklai ir kuris nustatyta tvarka išlaikė transporto vadybininkų egzaminą ir gavo profesinės kompetencijos pažymėjimą.

EGZAMINŲ GRAFIKAS

Egzaminai vyksta pagal patvirtintą grafiką*:

 • Paslaugų departamento Vilniaus skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią ketvirtadienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje – kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią antradienį;
 • Paslaugų departamento Klaipėdos skyriuje (Šiauliuose) – kiekvieno mėnesio antrą ir ketvirtą antradienį.

* padaugėjus asmenų, pageidaujančių laikyti egzaminus, Administracijos padaliniuose organizuojami papildomi egzaminai ir kitomis dienomis.

 

Registruotis į egzaminą galima čia.
Vadovaukitės Registracijos į egzaminą internetu vartotojo vadovu

EGZAMINAVIMO TVARKA

Transporto vadybininkų egzaminas susideda iš dviejų dalių – pagrindinės dalies ir papildomos dalies.

Papildoma dalis laikoma pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis:

 • keleivių vežimo vietiniais ir tolimojo susisiekimo maršrutais;
 • keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais;
 • krovinių vežimo vidaus maršrutais;
 • krovinių vežimo tarptautiniais maršrutais.

Egzaminuojamasis gali laikyti vieną ar kelias dalis pagal licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšis vienu metu. Vienai egzamino daliai skiriama ne daugiau kaip 45 min., tačiau bendra egzamino trukmė neturi viršyti 4 val.

Egzaminai laikomi lietuvių kalba, kompiuteriu. Egzamino bilieto forma – testas iš klausimų su pasirenkamais atsakymais. Egzamino laikymo kompiuteriu instrukciją galima rasti čia.

Egzamino bilietą sudaro:

 • 20 pagrindinės dalies klausimų, iš kurių 10 klausimų skirti bendrųjų dalykų bei sričių žinioms įvertinti ir 10 klausimų praktinei užduočiai spręsti, ir po 25 klausimus iš atitinkamos papildomos dalies;
 • 25 klausimai tik iš atitinkamos papildomos dalies, jei egzaminuojamasis jau buvo išlaikęs transporto vadybininkų egzaminą ir turi profesinės kompetencijos pažymėjimą, tačiau pageidauja egzaminą laikyti pagal kitą licencijuojamos kelių transporto veiklos rūšį.

Asmenys, kurių profesinės kompetencijos pažymėjimai išduoti po 2003 m. sausio 18 d. ir galiojimas baigėsi iki 2012 m. vasario 19 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 13 d. įsakymui Nr. 3-124 „Dėl Asmenų, vadovaujančių licencijuojamai kelių transporto veiklai, profesinės kompetencijos egzamino laikymo tvarkos aprašo patvirtinimo”, laiko egzaminą tik iš papildomos dalies. Egzamino bilietą sudaro 20 klausimų iš atitinkamos papildomos dalies.

Asmuo išlaiko egzaminą, jei teisingai atsako ne mažiau kaip į:

 • 15 klausimų iš pagrindinės dalies
 • 20 arba 16 atitinkamos papildomos dalies klausimų, kai papildomos dalies bilietą sudaro atitinkamai 25 arba 20 klausimų.

Jeigu iš visų egzamino metu laikytų dalių teigiamai įvertintos ne visos dalys, egzaminas neišlaikytas, tačiau egzamino metu gautas teigiamas atitinkamos dalies įvertinimas galioja vienerius metus ir įskaitomas perlaikant egzaminą.

Egzaminui galima pasiruošti savarankiškai arba išklausius mokymo kursus. Temų, iš kurių egzamino metu tikrinamos žinios, sąrašą rasite čia. Rekomenduojami teisės aktai ir kita literatūra, iš kurios sudaromi egzamino testų klausimai, pateikiama rekomenduojamos literatūros sąraše, kurį galima rasti čia.

PAŽYMĖJIMO ATSIĖMIMAS

Profesinės kompetencijos pažymėjimas gali būti išduodamas:

 • asmeniui tiesiogiai atvykus į Administraciją;
 • paštu.

Administracijos iki 2013-12-31 išduoto profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdį rasite čia.
Administracijos nuo 2014-01-02 išduodamo profesinės kompetencijos pažymėjimo pavyzdį rasite čia.

Atnaujinimo data: 2023-12-29