Bepiločiai orlaiviai

Nuo 2024 m. sausio 1 d. baigėsi Europos Komisijos reglamento (ES) 2019/947 22 straipsnyje numatytas pereinamasis laikotarpis, todėl bepiločius orlaivius, kurie neturi C klasės identifikavimo ženklo (C0, C1, C2, C3, C4), galima skraidinti tik apribotoje atvirojoje kategorijoje: 

  • A1 pakategorė, jei bepiločio orlaivio svoris yra iki 250 g.; 

  • A3 pakategorė, jei bepiločio orlaivio svoris yra iki 25 kg. 

2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojo Europos Komisijos reglamentai 2019/945 ir 2019/947, kuriuose išdėstytos taisyklės ir reikalavimai Europos Sąjungos bepiločių orlaivių savininkams ir pilotams.

Nuo 2021 m. sausio 11 d. visi bepiločių orlaivių (UAS) savininkai turi registruotis Transporto kompetencijų agentūros (TKA) internetinėje sistemoje. Joje užsiregistravęs asmuo gauna autentišką UAS naudotojo registracijos numerį, kuriuo turi pažymėti visus turimus bepiločius orlaivius.

Nuo 2021 m. sausio 11 d. bepiločių orlaivių naudotojai, priklausomai nuo turimo bepiločio pakategorės, privalės išklausyti teorijos žinių mokymo kursą ir išsilaikyti internetinį egzaminą TKA sistemoje arba pasiruošti teorijos egzaminui ir išlaikyti jį TKA egzaminų klasėje.

Skiriamos trys bepiločių orlaivių skrydžių kategorijos: atviroji, specialioji ir sertifikuotoji. Kiekvienai jų galioja skirtingos taisyklės ir reikalavimai skrydžiams.

Atviroji kategorija yra pati aktualiausia. Ji skirstoma į tris papildomas pakategores bei klases.

  1.  UAS naudotojas turi užsiregistruoti TKA internetinėje sistemoje.
  2. Autentiškas UAS naudotojo registracijos numeris turi būti aiškiai matomai atvaizduotas ant drono ir įkeltas į nuotolinio identifikavimo sistemą (e.identifikavimo sistemos reikalavimas taikomas nuo 2024 m.).
  3. Privaloma susipažinti su gamintojo instrukcija.
  4. TKA internetinėje sistemoje reikia savarankiškai baigti teorijos žinių mokymo kursą ir išlaikyti internetinį egzaminą, siekiant priklausyti A1/A3 pakategorei
  5. Privalu savarankiškai baigti praktinį mokymo kursą ir išlaikyti papildomą teorijos egzaminą TKA egzaminų klasėje siekiant priklausyti A2 pakategorei.

Skrydžiai, kurie neatitinka atvirosios kategorijos reikalavimų, priklauso specialiajai ir sertifikuotajai kategorijoms. Kiekvienam šių skrydžiu reikalingas rizikos vertinimas ir leidimas, kuriuos išduoda TKA.

Už bepiločių orlaivių rinkos priežiūrą atsakinga Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA): prižiūrės bepiločių orlaivių platintojus, gamintojus ir importuotojus juos planingai tikrindama bei bendardarbiaus su Lietuvos Respublikos muitine dėl iš ne Europos Sąjungos šalių atkeliaujančių bepiločių orlaivių.

Reglamentų įsigaliojimui yra skirtas pereinamasis laikotarpis. Jei bepiločių orlaivio savininkas ar pilotas TKA pateiks deklaraciją iki 2023 m. gruodžio 31 dienos, skrydžius vadovaudamasis nacionalinio standartinio scenarijaus reikalavimais jis gali vykdyti iki 2026 m. sausio 1 d.

Naudingos nuorodos:

  1. TKA
  2. EASA

Atnaujinimo data: 2024-02-01