Pavojingieji daiktai, kuriuos gali vežti keleiviai ir įgulos nariai

Keleiviams ar įgulai draudžiama vežti pavojinguosius krovinius ar daiktus rankiniame, registruotame bagaže ar su savimi, nebent:

 1. šiuos daiktus leidžiama vežti pagal 1 lentelę;
 2. šie daiktai yra skirti asmeniniam naudojimui.

1 lentelė. Pavojingieji gaminiai, kuriuos leidžiama vežti keleiviams ar įgulos nariams.

Pavojingosios medžiagos

Bagažo rūšis

Ar reikalingas operatoriaus leidimas

Apribojimai

Registruotas bagažas

Rankinis bagažas

Baterijos ir elementai

1) Ličio baterijos (įskaitant nešiojamuosius elektronikos prietaisus)

Taip (išskyrus (g) ir (h))

Taip

Žr. (c) ir (d)

a) kiekviena baterija turi būti tokio tipo, kad ji atitiktų kiekvieno bandymo reikalavimus JT Bandymų ir kriterijų vadovo III dalies 38.3 poskirsnyje;

b) kiekviena baterija neturi viršyti:

 • ličio metalo baterijoms  –  ličio kiekis 2 gramai; arba
 • ličio jonų baterijoms  –  100 vatvalandžių (toliau – Wh);

c) gavus operatoriaus leidimą, kiekviena baterija gali būti galingesnė nei 100 Wh, bet neviršyti 160 Wh normos;

d) gavus operatoriaus leidimą, kiekviena baterija gali būti sunkesnė nei 2 gramai, bet neviršyti 8 gramų ličio kiekio, kai ličio metalas skirtas nešiojamiesiems medicinos elektroniniams prietaisams;

e) nešiojamuosiuose elektroniniuose prietaisuose esančios baterijos turėtų būti gabenamos kaip rankinis bagažas; tačiau jei jos vežamos kaip registruotas bagažas:

 • turi būti imtasi priemonių, kad būtų išvengta netyčinio įsijungimo ir prietaisai būtų apsaugoti nuo pažeidimų;
 • prietaisai turi būti visiškai išjungti (ne miego ar užmigdymo režimu);

f) baterijos ir kaitinimo elementai turi būti izoliuoti nešiojamuosiuose elektroniniuose įtaisuose, galinčiuose sukelti didelę šilumą, kuri įsijungusi gali sukelti gaisrą. Tai galima padaryti pašalinus kaitinimo elementą, bateriją ar kitus komponentus;

g) atsarginės baterijos, įskaitant atsarginius maitinimo šaltinius:

 • turi būti gabenamos kaip rankinis bagažas;
 • turi būti atskirai apsaugotos, kad būtų išvengta trumpojo jungimo (dedant į originalią mažmeninės prekybos pakuotę arba kitaip izoliuojant gnybtus, pvz.: užklijuojant atvirus gnybtus izoliacine juosta arba kiekvieną bateriją įdedant į atskirą plastikinį maišelį);

h) bagažas su ličio baterija (-omis), kurios viršija:

 • ličio metalo baterijoms –  ličio 0,3 gramo kiekį;
 • ličio jonų baterijoms – 2,7 Wh;

i) vienam asmeniui negalima turėti daugiau kaip dviejų atsarginių baterijų, atitinkančių (c) arba (d) punktų reikalavimus.

2) Neišsipilančios baterijos

Taip

Taip

Ne

a) turi atitikti Specialiosios Nuostatos A67 reikalavimus;

b) kiekviena baterija neturi viršyti 12 voltų įtampos ir 100 Wh;

c) kiekviena baterija turi būti apsaugota nuo trumpojo jungimo veiksminga neapsaugotų gnybtų izoliacija;

d) vienam asmeniui negalima vežti daugiau kaip dviejų atsarginių baterijų;

e) jei baterija yra įrangoje, ji turi būti apsaugota nuo netyčinio įsijungimo, arba kiekviena baterija turi būti atjungta, o jos neapsaugoti gnybtai izoliuoti.

3) Elektroninės cigaretės, el. cigarai ir kt.

Ne

Taip

Ne

a) jei maitinama ličio baterijomis, kiekviena baterija turi atitikti 1 punkto (a), (b) ir (g) apribojimus

b) prietaisai ir (arba) baterijos neturi būti įkraunami orlaivyje;

c) turi būti imtasi priemonių užkirsti kelią netyčiniam kaitinimo elemento įsijungimui orlaivyje.

4) Baterijomis varomos pagalbinės judėjimo priemonės (pvz., neįgaliojo vežimėlis)

Taip

Žr. (d)

Taip

a) skirti keleiviams, kurių judėjimą riboja negalia, jų sveikata ar amžius arba laikinos judėjimo problemos (pvz., lūžusi koja);

b) keleivis turėtų iš anksto susitarti su kiekvienu operatoriumi ir pateikti informaciją apie įdėtos baterijos tipą ir judėjimo pagalbinės priemonės valdymą (įskaitant instrukcijas, kaip išimti bateriją);

c) jei naudojamos šlapios, sandarios baterijos:

i) kiekviena baterija turi atitikti Specialiosios Nuostatos A67 reikalavimus;

ii) vienam keleiviui leidžiama vežti ne daugiau kaip vieną atsarginę bateriją;

d) ličio jonų baterijos atveju:

i) kiekviena baterija turi būti tokio tipo, kad atitiktų kiekvieno JT Bandymų ir Kriterijų Vadovo III Dalies 38.3 Poskirsnio reikalavimus;

ii) kai pagalbinio judėjimo įtaiso baterija nėra tinkamai apsaugota:

 • bateriją reikia išimti pagal gamintojo instrukcijas;
 • baterija neturi viršyti 300 Wh;
 • baterijos gnybtai turi būti apsaugoti nuo trumpojo jungimo (izoliuojant gnybtus, pvz., užklijuojant izoliacinę juostą ant atvirų gnybtų);
 • baterija turi būti apsaugota nuo pažeidimų;
 • bateriją reikia neštis į lėktuvo kabiną;

iii) daugiausia galima turėti ne daugiau kaip vieną atsarginę bateriją, neviršijančią 300 Wh, arba dvi atsargines baterijas, kurių kiekviena neviršija 160 Wh. Atsargines baterijas reikia neštis į lėktuvo kabiną.

Liepsnos ir kuro šaltiniai

5) Žiebtuvėliai ir degtukų dėžutės

Ne

Žr. (b)

Ne

a) ne daugiau kaip vienas vienam asmeniui;

b) asmuo tai turi neštis pats (pvz., kišenėje);

c) negali būti impregnuoti degiame skystyje;

d) jei cigarečių žiebtuvėlis maitinamas ličio baterijomis, kiekviena baterija turi atitikti 1) (a), (b) ir (g) bei 3) (b) ir (c) apribojimus.

6) Alkoholiniai gėrimai, kuriuose yra daugiau kaip 24 tūrio proc. alkoholio, bet mažiau kaip 70 tūrio proc.

Taip

Taip

Ne

a) turi būti mažmeninėse pakuotėse;

b) ne daugiau kaip 5 l neto kiekio vienam asmeniui.

Pastaba. Alkoholiniams gėrimams, kuriuose yra ne daugiau kaip 24 tūrio proc. alkoholio, netaikomi jokie apribojimai.

7) Vidaus degimo arba kuro elementų varikliai

Taip

Ne

Ne

Turi būti imamasi priemonių pavojui pašalinti. Daugiau informacijos, žr. Specialiąją Nuostatą A70.

8) Kuro elementai, kuriuose yra kuro

Atsarginės kuro elementų kasetės

Ne

Taip

Taip

Taip

Ne

Ne

a) kuro elementų kasetėse gali būti tik degių skysčių, ėdžių medžiagų, suskystintų degių dujų, į vandenį reaguojančių medžiagų arba vandenilio;

b) kuro elementų kasetes pildyti orlaivyje draudžiama, išskyrus tada, kad leidžiama montuoti atsargines kasetes;

c) didžiausias kiekis, kurio kuro elementas ar kuro elemento kasetė neturi viršyti:

 • skysčiams 200 ml;
 • kietosioms medžiagoms 200 gramų;
 • suskystintoms dujoms  –  120 ml nemetalinėms kuro elementų kasetėms arba 200 ml metalinėms kuro elementų arba kuro elementų kasetėms;
 • vandenilio, esančio metalų hidride, kuro elementų arba kuro elementų kasečių vandens talpa turi būti 120 ml arba mažesnė;

d) kiekvienas kuro elementas ir kiekviena kuro elemento kasetė turi atitikti IEC 62282-6-100 Ed. 1, įskaitant 1 Pakeitimą, ir kiekvienas elementas ar kasetė turi būti pažymėti gamintojo sertifikatu, nurodančiu, kad jis atitinka specifikaciją. Be to, kiekvienoje kuro kasetėje turi būti pažymėtas maksimalus talpos kiekis ir kuro rūšis kasetėje;

e) kuro elementų kasetės, kurių metalų hidride yra vandenilio, turi atitikti Specialiosios Nuostatos A162 reikalavimus;

f) keleivis gali turėti ne daugiau kaip dvi atsargines kuro elementų kasetes;

g) kuro elementus, kuriuose yra degalų, leidžiama vežti tik rankiniame bagaže;

h) sąveika tarp kuro elementų ir įmontuotų baterijų turi atitikti IEC 62282-6-100 Ed. 1, įskaitant 1 Pakeitimą. Neleidžiama naudoti kuro elementų, kurių vienintelė funkcija yra įkrauti bateriją;

i) kuro elementai turi būti tokio tipo, kad baterijos nebus kraunamos, kai nešiojamasis elektroninis prietaisas bus nenaudojamas, ir gamintojas turi juos patvariai pažymėti: „PATVIRTINTA VEŽIMUI TIK ORLAIVIO KABINOJE“;

j) be kalbos, kurios gali reikalauti kilmės šalis pirmiau nurodytiems žymėjimams, turėtų būti vartojama anglų kalba.

Dujos cilindruose ir kasetėse

9) Deguonies ar oro balionai, reikalingi medicinos reikmėms

Taip

Taip

Taip

a) ne daugiau kaip 5 kg bendrosios cilindro masės;

b) cilindrai, vožtuvai ir reguliatoriai, jei jie yra, turi būti apsaugoti nuo pažeidimų, galinčių sukelti netyčinį turinio išsiskyrimą;

c) rekomenduojami išankstiniai susitarimai;

d) įgulos vadas turi būti informuotas apie orlaivyje pakrautų deguonies ar oro balionų skaičių ir jų pakrovimo vietą (-as).

10) 2.2 poklasio kasetės, skirtos mechaninėms galūnėms valdyti

Taip

Taip

Ne

Jei reikia, taip pat leidžiama naudoti panašaus dydžio atsargines kasetes, kad būtų užtikrinta pakankama tiekimo trukmė kelionės metu.

11) Angliavandenilių dujų kasetės, skirtos plaukų formavimo įrangai

Taip

Taip

Ne

a) ne daugiau kaip vienas vienam asmeniui;

b) saugos dangtis turi būti tvirtai pritvirtintas virš šildymo įrangos;

c) atsarginių kasečių turėti negalima.

12) 2.2 poklasio dujų kasetės be papildomo pavojaus, įmontuotos į savaime išsipučiantį saugos įtaisą, pvz., gelbėjimosi liemenę

Taip

Taip

Taip

a) ne daugiau kaip vienas asmeninis saugos įtaisas vienam asmeniui;

b) asmeninis saugos įtaisas turi būti supakuotas taip, kad jo nebūtų galima netyčia aktyvuoti;

c) priemonė turi būti skirta pripūtimo tikslui;

d) į prietaisą įdėta ne daugiau kaip dvi kasetės;

e) ne daugiau kaip dvi atsarginės kasetės.

13) 2.2 poklasio dujos be papildomo pavojaus, išskyrus savaime išsipučiantį saugos įtaisą

Taip

Taip

Taip

a) ne daugiau kaip keturios kasetės vienam asmeniui;

b) kiekvieno užtaiso vandens talpa neturi viršyti 50 ml.

Pastaba – anglies dioksido atveju 50 ml vandens talpos dujų užtaisas atitinka 28 g užtaisą.

14) 2.2 poklasio dujų kasetės ir cilindrai be papildomo pavojaus, esantys gelbėjimo kuprinėje

Taip

Taip

Taip

a) ne daugiau kaip viena gelbėjimo kuprinė vienam asmeniui;

b) kuprinė turi būti supakuota taip, kad jos nebūtų galima netyčia aktyvuoti;

c) gali turėti pirotechnikos paleidimo mechanizmą, kuriame neturi būti daugiau kaip 200 mg neto 1.4S poklasio medžiagos;

d) kuprinės oro pagalvėse turi būti slėgio ribotuvas.

Radioaktyviosios medžiagos

15) Radioizotopiniai širdies stimuliatoriai ar kiti medicininiai prietaisai

-

-

Ne

Turi būti implantuotas asmeniui arba pritaikytas išorėje dėl medicininio gydymo.

Gyvsidabris

16) Medicininis arba klinikinis termometras su gyvsidabriu

Taip

Ne

Ne

a) ne daugiau kaip vienas vienam asmeniui;

b) turi būti įpakuotas apsauginiame dėkle.

Kiti pavojingi kroviniai

17) Neradioaktyvūs medicininiai gaminiai (įskaitant aerozolius), tualeto reikmenys (įskaitant aerozolius) ir 2.2 poklasio aerozoliai, nekeliantys papildomo pavojaus

Taip

Taip

Ne

a) ne daugiau kaip 0,5 kg arba 0,5 l bendro neto kiekio viename gaminyje;

b) ne daugiau kaip 2 kg arba 2 L bendrojo grynojo visų gaminių kiekio vienam asmeniui;

c) aerozolių išleidimo vožtuvai turi būti apsaugoti dangteliu ar kitomis tinkamomis priemonėmis, kad būtų išvengta netyčinio turinio išsiskyrimo;

d) dujų išsiskyrimas įgulos nariams neturi sukelti didelio susierzinimo ar nepatogumų, kurie galėtų sutrukdyti teisingam paskirtų pareigų atlikimui.

18) Sausas ledas

Taip

Taip

Taip

a) ne daugiau kaip 2,5 kg vienam asmeniui;

b) naudojami greitai gendantiems daiktams, kuriems netaikomos techninės instrukcijos, supakuoti;

c) pakuotė turi turėti galimybę išskirti anglies dioksido dujas;

d) gabenant kaip registruotą bagažą, kiekviena pakuotė turi būti pažymėta šia informacija:

i) „SAUSAS LEDAS“ arba „KIETASIS ANGLIES DIOKSIDAS“;

ii) sauso ledo grynasis svoris arba nuoroda, kad grynasis svoris yra 2,5 kg arba mažesnis.

19) Šaudmenys (ginklų kasetės), priskirti 1.4S poklasiui (JT Nr. 0012 ar JT Nr. 0014)

Taip

Ne

Taip

a) ne daugiau kaip 5 kg bendrosios masės vienam asmeniui;

b) turi būti saugiai supakuoti;

c) neturi būti šaudmenų su sprogstamaisiais ar padegamaisiais sviediniais;

d) daviniai, skirti daugiau nei vienam asmeniui, negali būti sujungti į vieną ar daugiau paketų.

20) Permeacijos įranga

Taip

Ne

Ne

Instrukcijos, kaip supakuoti oro kokybės stebėjimo įrangos pralaidumo įtaisus, pateiktos Specialiojoje Nuostatoje A41.

21) Neinfekciniai mėginiai, kurie laikomi degiame tirpale

Taip

Taip

Ne

Instrukcijos, kaip pakuoti ir žymėti egzempliorius, pateiktos Specialiose Nuostatose A180.

22) Atšaldytas skystas azotas

Taip

Taip

Ne

Turi būti laikomi izoliuotose pakuotėse (pvz., sausose siuntose), kurios neleistų kauptis slėgiui ir būtų visiškai absorbuojamos porėtoje medžiagoje, sulaikančioje skysčius, kurie galėtų išsiskirti iš pakuotės.

Daugiau informacijos rasite Specialiojoje Nuostatoje A152.

23) Pavojingosios medžiagos, įtrauktos į apsaugos tipo įrangą, pvz., atašė dėklai, grynųjų pinigų dėklai ir kt.  

Taip

Ne

Taip

Apsaugos tipo įranga turi būti aprūpinta veiksmingomis priemonėmis, apsaugančiomis nuo atsitiktinio suveikimo, o į įrangą įeinantys pavojingi kroviniai turi atitikti Specialiosios Nuostatos A178 sąlygas.

Atnaujinimo data: 2023-12-04