Pavojingųjų krovinių nuotolinio mokymo priemonės (e. mokymai)

Eilės Nr.Ūkio subjekto pavadinimas ir kodasPatvirtinimo galiojimo laikasDarbuotojų funkcijos, kurias leidžiama mokytiKontaktiniai duomenys
1.UAB „DGM Lithuania“, 304506101Nuo 2023-04-17 iki 2025-04-16

- Asmenis, atsakingus už krovinių, kurie nėra priskiriami pavojingiesiems kroviniams, priėmimą ir tvarkymą

- Asmenis, atsakingus už krovinių tvarkymą sandėliuose, aviacinių konteinerių pakrovimą ir iškrovimą, orlaivio pakrovimą ir iškrovimą

- Asmenis, atsakingus už priimamą keleivių ir įgulos narių bagažą, keleivių įlaipinimo zonos koordinavimą ir kitas funkcijas, susijusias su keleiviais oro uoste

- Asmenis, atsakingus už orlaivio pakrovimo planavimą

- Skrydžio įgulą

- Skrydžių planavimo vadybininkus ir skrydžių dispečerius

- Orlaivio salono įgulą

- Asmenis, atsakingus už keleivių ir įgulos narių bagažo, krovinių ir pašto patikrą (skenavimą)

[email protected]

Tel.: +370 675 97 377

Kategorijų sąrašas:
4 – krovinių ekspeditorių darbuotojai, tvarkantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
5 – krovinių ekspeditoriaus darbuotojai, atsakingi už krovinių ir pašto antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
7 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, priimantys krovinius ir paštą, kurie nepriskiriami pavojingiesiems kroviniams;
8 – vežėjų ir antžeminių paslaugų teikėjų darbuotojai, atsakingi už krovinių, pašto, bagažo antžemines paslaugas ir jų saugojimą bei krovimą;
9 – keleivius aptarnaujantys darbuotojai;
10 – skrydžio įgulos nariai, orlaivio krovos planuotojai ir ją prižiūrintys (kontroliuojantys) darbuotojai, skrydžių dispečeriai;
11 – orlaivio įgulos nariai (išskyrus skrydžio įgulos narius);
12 – aviacijos saugumo darbuotojai, atliekantys keleivių ir jų bagažo, krovinių, pašto, atsargų patikrinimą, t. y. aviacijos saugumo darbuotojai, tikrinantys keleivius, jų rankinį bagažą, nešamus daiktus ir bagažo skyriuje vežamą bagažą, krovinius, paštą, atsargas, jiems tiesiogiai vadovaujantys asmenys (vidurinės grandies vadovai) bei kiti aviacijos saugumo kontrolę vykdantys asmenys.

Atnaujinimo data: 2023-12-04