BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Jūrininkų diplomavimas

JŪRININKŲ DĖMESIUI!

Informuojame, kad 2021 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu buvo patvirtintas Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas, o 2021 m. liepos 30 d. Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu buvo patvirtintas Darbo stažo jūrų laive tvirtinimo tvarkos aprašas, kuris reglamentuoja darbo stažo jūrų laive tvirtinimo asmenims tvarką ir sąlygas.

Šiame apraše yra patikslintos ankstesniajame Jūrininkų darbo stažo laive aprobavimo tvarkos apraše buvusios nuostatos atsižvelgiant į patvirtintą Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimą.

 

Dirbti laive leidžiama tik jūrininkams, turintiems galiojančius jūrinio laipsnio diplomus bei jų patvirtinimus, kvalifikacijos liudijimus ar kitus dokumentus, kurie suteikia teisę eiti atitinkamas pareigas laive, ir įrašytiems į įgulos sąrašą. Jūrininkams, dirbantiems laivuose, jūrinio laipsnio suteikimo tvarką nustato Susisiekimo ministras, vadovaudamasis  1978 m. Tarptautine konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų 2021 m. liepos 27 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-376  buvo patvirtintas Jūrinio laipsnio suteikimo, jūrininko kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų išdavimo tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotam laivui draudžiama išplaukti į jūrą, jeigu jo įgula neatitinka 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje nustatytų reikalavimų dėl minimalios įgulos sudėties ir laivas neturi Administracijos išduoto laivo įgulos minimumo liudijimo. Nė vienas laivo įgulos narys negali būti paskirtas į laivą be laivo kapitono sutikimo.

               Jūrininkų priėmimo valandos: 

Pirmadienis

8.00 – 17.00

Antradienis 

8.00 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“

Jūrininkų sveikatą tikrinančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sąrašas

Eil. Nr.

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas

1.

Klaipėdos jūrininkų ligoninė (Jūros medicinos poskyris)
(Jūrininkų sveikatos tikrinimo paslaugų nebeteikia nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.)

 

Komisijos pirmininkas: R. Irkinas
Komisijos pirmininko pavaduotojas: A. Liutkus

 

2.

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centras
(jūrininkų sveikatos tikrinimo paslaugų teikimo pradžia -  2021 m. rugpjūčio 23 d.)

 

Komisijos pirmininkas: L. Juodviršienė

Komisijos pirmininko pavaduotojas: G. Dragūnas

Komisijos pirmininko pavaduotoja: D. Isodė

https://www.jspc.lt/

 

3.

Sg klinika
(jūrininkų sveikatos tikrinimo paslaugų teikimo pradžia -  2021 m. spalio 4 d.)

 

Komisijos pirmininkas: A.Polskij
Komisijos pirmininko pavaduotoja: D.Valatkienė
https://sgklinika.lt/

 

JŪRININKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMO FORMA (Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. V-966 redakcija)

Nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. išduodami nauji jūriniai dokumentai. Jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai išduodami neribotam laikui. Darbui laivuose reikia turėti ir šių dokumentų išdavimo patvirtinimus, kurie galioja 5 metus.

Pirmieji naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai pradėti išduoti nuo 2008 m. lapkričio 13 d., kiti – nuo 2009 m. spalio 13 d. Seno pavyzdžio jūriniai dokumentai dar galios iki juose nurodytos datos, o pasibaigus jų galiojimo laikui, pratęsiami nebus. Vietoje jų bus išduodami naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai. Nauji jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jų išdavimo patvirtinimai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai, jų išdavimo patvirtinimai, jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimai (reikalingi užsienio jūrininkams, dirbantiems Lietuvos vėliavos laivuose), lengvatiniai liudijimai atspausdinti vykdant visus teisės aktų, reglamentuojančių vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybą, reikalavimus. Jūrinių dokumentų pavyzdžius galite pamatyti čia.

IMO aplinkraščiai dėl Administracijos išduodamų dokumentų:

2010-11-03 STCW.2/Circ.33

2016-11-30 STCW.2/Circ.70

JŪRININKŲ JŪRINIAI LAIPSNIAI 

 

 
1. Nustatomi šie  laivo denio tarnybos vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai: 

1. Laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budintysis kapitono padėjėjas; 

2. Laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, vyriausiasis kapitono padėjėjas; 

3. Laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, vyriausiasis kapitono padėjėjas; 

4. Laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip BT 3000, kapitonas; 

5. Laivų, kurių BT 3000 ir daugiau kapitonas; 

6. Pakrančių reisais plaukiojančių laivų, kurių BT mažiau kaip 500, budintysis kapitono padėjėjas; 

7. Pakrančių reisais plaukiojančių laivų, kurių BT mažiau kaip 500, kapitonas; 

8. Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas; 

9. Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas; 

10. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas; 

11. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyriausiasis kapitono padėjėjas; 

12. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas.  

2. Nustatomi šie laivo mašinų skyriaus vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai: 

1. Laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, budintysis mechanikas; 

2. Laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, antrasis mechanikas; 

3. Laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, antrasis mechanikas; 

3. Laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, vyriausiasis mechanikas; 

4. Laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, vyriausiasis mechanikas; 

5. Laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, elektromechanikas.  

3. Nustatomi šie eilinių jūrininkų jūriniai laipsniai: 

1. Laivo denio tarnybos: 

1. Jūreivis; 

2. Kvalifikuotas jūreivis; 

3. Laivo virėjas. 

2. Laivo mašinų skyriaus 

1. Motoristas; 

2. Kvalifikuotas motoristas; 

3. Laivo elektrikas.  

Jūrinio laipsnio diplomai, kvalifikacijos liudijimai ir GMDSS operatoriaus diplomai išduodami neribojant galiojimo laiko. Išdavimo patvirtinimai bei specialieji liudijimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. 

 

Jūrininko knygelė yra dokumentas, patvirtinantis jūrininko statuso suteikimą, skirtas įrašams apie suteiktą jūrinį laipsnį ir įrašams apie tarnybą (jūrininko laive dirbtą laiką ir eitas pareigas). 

Jūrininko knygelę išduoda, jos galiojimą pratęsia Lietuvos transporto saugos administracija  (toliau – Administracija) nustatyta tvarka.

Jūrininkas, pageidaujantis gauti jūrininko knygelę ar pratęsti jos galiojimą, dokumentus Administracijai pateikia kreipdamasis tiesiogiai arba užpildytas prašymo originalas ir kiti nurodyti dokumentai, išskyrus 2 punkte nurodytą dokumentą, siunčiami Administracijai per kurjerį. Siunčiant Administracijai per kurjerį, jūrininkas pateikia  2 punkte nurodyto dokumento kopiją. 

Asmuo, norintis gauti jūrininko knygelę, Administracijai pateikia: 
     1. Prašymą dėl jūrininko knygelės išdavimo. 
     2.  Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, užsieniečiai – teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą.  
     3. Vieną 40 x 60 mm dydžio nuotrauką. 
    4.  vieną iš šiame punkte nurodytų įrodymų, kad yra jūrininkas:  

4.1. ankstesnę jūrininko knygelę, išduotą nuo 2006 metų; 

4.2. Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint išduotą (-us) specialųjį (-iuosius) liudijimą (-us), įrodantį (-ius) atitiktį Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodekso su taikymo metu galiojančiais pakeitimais A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.3. jūrinio laipsnio diplomą su jo išdavimo patvirtinimu ar jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimą su jo išdavimo patvirtinimu. 

5. jeigu jūrininkas neturi nė vieno iš 4 punkte nurodyto dokumento – laivo valdytojo ar jo įgalioto asmens, atsakingo už laivo įgulos komplektavimą ir jūrininkų paskyrimą eiti tam tikras pareigas laive, išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad jūrininkas bus priimtas į darbą laive; 

    6. Už jūrininko knygelės išdavimą jūrininkas privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą. Šis reikalavimas netaikomas asmenims, kurie pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą atleidžiami nuo valstybės rinkliavos.  

Asmuo, norintis pratęsti jūrininko knygelę, Administracijai pateikia: 
     1. Prašymą dėl jūrininko knygelės pratęsimo. 
     2. Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, užsieniečiai – teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį ar patvirtinantį dokumentą. 
     3. Vieną 40 x 60 mm dydžio nuotrauką. 

    4. Turimą jūrininko knygelę. 
    5. Už jūrininko knygelės galiojimo pratęsimą jūrininkas privalo sumokėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.  

 

 

Specialusis liudijimas – dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad asmuo atitinka 1978 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su taikymo metu galiojančiais pakeitimais nustatytus rengimo, kompetencijos ir darbo stažo jūrų laive reikalavimus ir jam suteikiama teisė atlikti tam tikras funkcijas jūrų laivuose. 

Asmuo, norintis gauti specialųjį liudijimą, turi: 

1. baigti atitinkamus specialiuosius parengimo kursus; 

2. pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai: 

    2.1. prašymą; Kai dėl specialiojo liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre; 

    2.2.  galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

    2.3. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitas arba mokamasis pavedimas su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentas, patvirtinantis atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes. Kai dėl specialiojo liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje.  

Specialiųjų kursų baigimo liudijimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui, išskyrus neriboto galiojimo specialiuosius liudijimus, kuriais patvirtinama, kad baigti kursai, privalomi laivo apsaugos pareigūnams. 

 Asmeniui, nepriklausomai nuo jo pilietybės, turinčiam Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą kompetencijos liudijimą, ketinančiam dirbti su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiuose laivuose, įvertinusi pateiktus dokumentus, Administracija išduoda liudijimo pripažinimo patvirtinimą. Kitų, ne Europos Sąjungos, ne Europos ekonominės erdvės valstybių narių kompetentingų institucijų išduoti liudijimai pripažįstami pagal STCW konvencijos I/10 taisyklės, STCW-F konvencijos I/7 taisyklės ir sudarytų liudijimų pripažinimo sutarčių nuostatas. 

 Šalių, su kuriomis sudarytos kompetencijos liudijimų pripažinimo sutartys, sąrašas: 

 •  Azerbaidžanas 
 • Indonezija 
 • Rusijos Federacija 
 • Singapūras 
 • Ukraina 
 • Gruzija 
 • Jordanija 

 Asmuo, norintis gauti liudijimo pripažinimo patvirtinimą, ar įgaliotas asmuo Administracijai pateikia: 

 • prašymą
 • galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti liudijimo pripažinimo patvirtinimą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 
 •  4 x 6 cm nuotrauką; 
 •  užsienio valstybės kompetentingos institucijos išduoto kompetencijos liudijimo kopiją popierine ar skaitmenine forma (tikrinamas dokumento autentiškumas); 
 •  laivybos bendrovės arba jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo ar jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą vykdančios įmonės išduotą dokumentą, įrodantį, kad asmuo, siekiantis vykdyti vadovavimo lygmens funkcijas pagal STCW konvencijos II/2, III/2 ir III/3 taisykles, išmano Lietuvos Respublikos jūrų teisės aktus, susijusius su tomis funkcijomis, kurias atlikti jis paskirtas. 
 •  Už Administracijos išduodamą liudijimo pripažinimo patvirtinimą asmuo moka nustatytą valstybės rinkliavą. 

Jei asmuo, norintis gauti liudijimo pripažinimo patvirtinimą, turi išvykti į darbo vietą laive anksčiau, negu baigsis nustatytas terminas (išduoti per 3 darbo dienas nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo Administracijoje dienos), Administracija, asmeniui sumokėjus valstybės rinkliavą už liudijimo pripažinimo patvirtinimo išdavimą, išduoda jos nustatytos formos pažymą apie gautą prašymą dėl liudijimo pripažinimo, kurios galiojimo terminas yra 3 mėnesiai arba trumpesnis, jei ketinamo pripažinti liudijimo galiojimas baigsis anksčiau. Pažyma apie gautą prašymą dėl liudijimo pripažinimo ir ketinamo pripažinti liudijimo originalas turi būti saugomi ir prieinami patikrinti tame laive, kuriame dirba jo turėtojas, popierine ar skaitmenine forma. 

 

Asmuo, norintis gauti kompetencijos liudijimą ar teisės aktuose nustatyta tvarka įgaliotas asmuo (toliau – įgaliotas asmuo) Administracijai pateikia: 

1.  Prašymą (jei  dėl kompetencijos  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre); 

2.  Galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

3.  4 x 6 cm nuotrauką; 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos ar praktikuojančio gydytojo išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ar jo kopiją; 

5. Išsilavinimą tam tikram kompetencijos liudijimui gauti patvirtinantį galiojantį dokumentą arba jo kopiją (tikrinamas dokumento autentiškumas) (šio dokumento pateikti nereikia arba jo autentiškumas nėra tikrinamas, jei jis jau buvo pateiktas anksčiau ir jo duomenys yra Jūrininkų registre); 

6. Darbo stažui jūrų laive patvirtinti Administracijos nustatyta tvarka – Administracijos nustatytos formos pažymą apie įgytą darbo stažą jūrų laive ir jūrininko knygelę; 

7.Sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos už kompetencijos liudijimą kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma (jei dėl kompetencijos liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje). 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI LAIVO KAPITONO, LAIVO DENIO TARNYBOS VADOVAUJANČIOJO SPECIALISTO KOMPETENCIJOS LIUDIJIMĄ  


Asmuo, norintis gauti laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo:  

1. Būti  baigęs Administracijos patvirtintą  mokymo programą , atitinkančią  STCW kodekso A-II/2 ar A-II/1poskyrio reikalavimus; 

2.  Būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

2.1.pagal mokymo programą, apimančią rengimą laive pagal STCW kodekso A-II/2 ar  
A-II/1 poskyrio reikalavimus, – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT 500 ir daugiau, denio tarnyboje eidamas jūreivio, jūreivio praktikanto ar budinčiojo kapitono padėjėjo praktikanto pareigas, prižiūrint laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui, pagal budinčiojo kapitono padėjėjo praktinio parengimo dienyną, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė navigacinį budėjimą, vadovaujant denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui; šiame papunktyje nurodytas darbo stažas jūrų laive gali būti įgyjamas mokymosi mokymo įstaigoje metu arba per vienus metus nuo mokymo programos baigimo; 

2.2.  ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT 500 ir daugiau, denio tarnyboje eidamas jūreivio praktikanto, jūreivio, kvalifikuoto jūreivio ar budinčiojo kapitono padėjėjo praktikanto pareigas, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė navigacinį budėjimą, vadovaujant laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą;  

2.  Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 500 ir daugiau, eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti visas eksploatavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

4.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 4–6 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

5. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs: 

5.1. lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, tiltelio išteklių valdymo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5.2. naudojimosi radiolokacinės navigacijos, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistema (angl. automatic radar plotting aid (toliau – ARPA) ir elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistema (angl. Electronic Chart Display and Information System (toliau – ECDIS) kursus pagal Administracijos patvirtintą (-as) mokymo programą (-as); 

6. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo: 

1.  Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą arba laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 3000 ir daugiau, eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti visas eksploatavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

4.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 4–6 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

5. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs: 

5.1. lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, tiltelio išteklių valdymo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5.2. naudojimosi radiolokacinės navigacijos, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistema (angl. automatic radar plotting aid (toliau – ARPA) ir elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistema (angl. Electronic Chart Display and Information System (toliau – ECDIS) kursus pagal Administracijos patvirtintą (-as) mokymo programą (-as); 

6. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip BT 3000, kapitono kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti  Administracijos išduotą  laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą arba laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 500 ir daugiau, eidamas ne žemesnes kaip vyriausiojo kapitono padėjėjo pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti visas vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

4.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 4–6 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

5. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs: 

5.1. lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, tiltelio išteklių valdymo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5.2. naudojimosi radiolokacinės navigacijos, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistema (angl. automatic radar plotting aid (toliau – ARPA) ir elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistema (angl. Electronic Chart Display and Information System (toliau – ECDIS) kursus pagal Administracijos patvirtintą (-as) mokymo programą (-as); 

6. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių BT 3000 ir daugiau kapitono kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti Administracijos išduotą  laivų,  kurių BT 3000 ir daugiau, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą; 

2.  Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 3000 ir daugiau, eidamas vyriausiojo kapitono padėjėjo pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti visas vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

Arba 

Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, kapitono kompetencijos liudijimą; 

 Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 3000 ir daugiau, eidamas vyriausiojo kapitono padėjėjo pareigas, kurio metu vykdė vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

4.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 4–6 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

5. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs: 

5.1. lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, tiltelio išteklių valdymo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5.2. naudojimosi radiolokacinės navigacijos, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistema (angl. automatic radar plotting aid (toliau – ARPA) ir elektroninių jūrlapių vaizdavimo ir informacijos sistema (angl. Electronic Chart Display and Information System (toliau – ECDIS) kursus pagal Administracijos patvirtintą (-as) mokymo programą (-as); 

6. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

 Asmuo, norintis gauti pakrančių reisais plaukiojančių laivų, kurių BT mažiau kaip 500, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Būti  baigęs Administracijos patvirtintą  mokymo programą , atitinkančią  STCW kodekso A-II/1 ar A-II/3 poskyrio reikalavimus; 

2.  Būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

2.1.pagal mokymo programą, apimančią rengimą laive pagal STCW kodekso A-II/1 ar  
A-II/3 poskyrio reikalavimus, – ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT mažiau kaip 500, denio tarnyboje eidamas jūreivio, jūreivio praktikanto ar budinčiojo kapitono padėjėjo praktikanto pareigas, prižiūrint laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui, pagal praktinio parengimo dienyną; šiame papunktyje nurodytas darbo stažas jūrų laive gali būti įgyjamas mokymosi mokymo įstaigoje metu arba per vienus metus nuo mokymo programos baigimo; 

2.2.  ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT mažiau kaip 500, denio tarnyboje eidamas jūreivio praktikanto, jūreivio, kvalifikuoto jūreivio ar budinčiojo kapitono padėjėjo praktikanto pareigas, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė navigacinį budėjimą, vadovaujant laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/1 ar A-II/3 poskyrio reikalavimus. 

 

Asmuo, norintis gauti pakrančių reisais plaukiojančių laivų, kurių BT mažiau kaip 500, kapitono kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti Administracijos išduotą pakrančių reisais plaukiojančių laivų, kurių BT mažiau kaip 500, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą:  

2.  Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT mažiau kaip 500, eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti visas eksploatavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

Arba 

Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą: 

 Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti visas eksploatavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

4.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

5. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs naudojimosi ARPA ir ECDIS kursus pagal Administracijos patvirtintą (-as) mokymo programą (-as); 

6. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/3 poskyrio reikalavimus pakrančių reisais plaukiojančių laivų, kurių BT mažiau kaip 500, kapitonams. 

 

Asmuo, norintis gauti GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Būti įgijęs išsilavinimą ar pasirengimą pagal STCW kodekso A-IV/2 poskyrio reikalavimus;  

2. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimui gauti. 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI LAIVO MAŠINŲ SKYRIAUS VADOVAUJANČIOJO SPECIALISTO KOMPETENCIJOS LIUDIJIMĄ 


Asmuo, norintis gauti laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, budinčiojo mechaniko kompetencijos liudijimą, Administracijai pateikia: 

1. Būti baigęs Administracijos patvirtintą mokymo programą, atitinkančią STCW kodekso A-III/2 ar A-III/1 poskyrio reikalavimus; 

2.  Būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

2.1. pagal mokymo programą, apimančią rengimą laive pagal STCW kodekso A-III/2 ar A-III/1 poskyrio reikalavimus, – baigęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių mišrųjį praktinių įgūdžių parengimą dirbtuvėse ir jūrų laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, mašinų skyriuje eidamas motoristo, motoristo praktikanto arba budinčiojo mechaniko praktikanto pareigas, šio parengimo metu ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdęs budėjimo mašinų skyriuje užduotis, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui, pagal budinčiojo mechaniko praktinio parengimo dienyną; šiame papunktyje nurodytas darbo stažas jūrų laive gali būti įgyjamas mokymosi mokymo įstaigoje metu arba per vienus metus nuo mokymo programos baigimo; 

2.2. ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, mašinų skyriuje eidamas motoristo praktikanto, motoristo, kvalifikuoto motoristo arba budinčiojo mechaniko praktikanto pareigas, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė budėjimo mašinų skyriuje užduotis, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui; 

3. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/2 ar A-III/1 poskyrio reikalavimus. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, antrojo mechaniko kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, budinčiojo mechaniko kompetencijos liudijimą; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, eidamas budinčiojo mechaniko pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti eksploatavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

3.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

3.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

4. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, mašinų skyriaus išteklių valdymo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/2 ar A-III/3 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, antrojo mechaniko kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, budinčiojo mechaniko kompetencijos liudijimą arba laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, antrojo mechaniko kompetencijos liudijimą; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, eidamas budinčiojo mechaniko pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti eksploatavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

3.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

3.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

4. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, mašinų skyriaus išteklių valdymo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/2 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, vyriausiojo mechaniko kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti Administracijos  išduotą  laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet  mažiau negu 3000kW antrojo mechaniko kompetencijos liudijimą arba laivų, kurių variklių galia 3000kW ir daugiau kompetencijos liudijimą; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, eidamas ne žemesnes kaip antrojo mechaniko pareigas, kurio metu įgijo kompetenciją vykdyti vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

3.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

3.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams . 

4. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, mašinų skyriaus išteklių valdymo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/2 ar A-III/3 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, vyriausiojo mechaniko kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, antrojo mechaniko kompetencijos liudijimą; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 24 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, eidamas antrojo mechaniko pareigas, iš kurių ne mažiau kaip 12 mėnesių ėjo antrojo mechaniko pareigas jūrų laivuose, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, ir vykdė vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

Arba 

Turėti laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, vyriausiojo mechaniko kompetencijos liudijimą; 

Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, eidamas antrojo mechaniko pareigas ir vykdydamas vadovavimo lygmeniui nustatytas funkcijas; 

3. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

3.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

3.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams. 

4. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs lyderystės ir komandinio darbo įgūdžių taikymo, mašinų skyriaus išteklių valdymo kursus pagal  

Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

5. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/2 poskyrio reikalavimus arba pabaigti kvalifikacijos kėlimo kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą. 

 

Asmuo, norintis gauti laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, elektromechaniko kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Būti baigęs Administracijos patvirtintą mokymo programą, atitinkančią STCW kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimus; 

2. Būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

2.1.pagal mokymo programą, apimančią rengimą laive pagal STCW kodekso  
A-III/6 poskyrio reikalavimus, – baigęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių mišrųjį praktinių įgūdžių parengimą dirbtuvėse ir jūrų laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, mašinų skyriuje eidamas elektriko, elektriko praktikanto arba elektromechaniko praktikanto pareigas, šio parengimo metu ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdęs užduotis, susijusias su STCW kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimais, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui, pagal elektromechaniko praktinio parengimo dienyną; šiame papunktyje nurodytas darbo stažas jūrų laive gali būti įgyjamas mokymosi mokymo įstaigoje metu arba per vienus metus nuo mokymo programos baigimo; 

2.2. ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, mašinų skyriuje eidamas elektriko praktikanto, elektriko ar elektromechaniko praktikanto pareigas; 

3. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimus. 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI ŽVEJYBOS LAIVO KAPITONO, VADOVAUJANČIOJO SPECIALISTO KOMPETENCIJOS LIUDIJIMĄ 


Asmuo, norintis gauti Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Būti baigęs Administracijos patvirtintą (-us) mokymo programą arba kursus, atitinkančią (-ius) STCW-F konvencijos II/4 taisyklės arba lygiaverčius reikalavimus; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 24 mėnesių darbo stažą ne trumpesnių kaip 12 metrų ilgio jūrų žvejybos laivų denio tarnyboje, įskaitant darbą einant jūreivio, jūreivio praktikanto ar tralų meistro pareigas; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

4.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams. 

5. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs naudojimosi ARPA kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

6. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimui gauti. 

 

Asmuo, norintis gauti Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono kompetencijos liudijimą, privalo: 

1.Turėti Administracijos išduotą Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo diplomą; 

2. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą ne trumpesnių kaip 12 metrų ilgio jūrų žvejybos laivų denio tarnyboje eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas; 

3. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

4. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

4.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

4.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams. 

5. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs naudojimosi ARPA kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

6. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono kompetencijos liudijimui gauti. 

 

Asmuo, norintis gauti neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo: 

1. Būti baigęs Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos iki 2010 m. vykdytą mokymo programą, atitinkančią STCW kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus; jeigu baigta nuo 2010 m. vykdoma mokymo programa, atitinkanti STCW kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, papildomai būti baigęs žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus; 

2. turėti Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, budinčiojo kapitono padėjėjo diplomą; 

3. būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą ne trumpesnių kaip 12 metrų ilgio jūrų žvejybos laivų denio tarnyboje eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas;  

4. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

5. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

5.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

5.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams. 

6. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs naudojimosi ARPA kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

 

Asmuo, norintis gauti neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo: 

1.  Būti baigęs Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos iki 2010 m. vykdytą mokymo programą, atitinkančią STCW kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus; jeigu baigta nuo 2010 m. vykdoma mokymo programa, atitinkanti STCW kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, papildomai būti baigęs žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus; 

2. Turėti Administracijos išduotą neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą; 

3. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą ne trumpesnių kaip 12 metrų ilgio jūrų žvejybos laivų denio tarnyboje eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas; 

4. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimui gauti. 

Arba 

Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą arba laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą; 

Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius – ne trumpesnių kaip 12 metrų ilgio jūrų žvejybos laivų denio tarnyboje eidamas vyriausiojo kapitono padėjėjo pareigas; 

5. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

6. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

6.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

6.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams. 

7. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs naudojimosi ARPA kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

 

Asmuo, norintis gauti neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono kompetencijos liudijimą, privalo: 

1.  Būti baigęs Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos iki 2010 m. vykdytą mokymo programą, atitinkančią STCW kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus; jeigu baigta nuo 2010 m. vykdoma mokymo programa, atitinkanti STCW kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus, papildomai būti baigęs žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus; 

2. Turėti Administracijos išduotą neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyriausiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą; 

3. Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą ne trumpesnių kaip 12 metrų ilgio jūrų žvejybos laivų denio tarnyboje eidamas vyriausiojo kapitono padėjėjo pareigas; 

4. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono kompetencijos liudijimui gauti. 

Arba 

Turėti Administracijos išduotą laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, kapitono kompetencijos liudijimą arba laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, kapitono kompetencijos liudijimą; 

Būti įgijęs ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius – ne trumpesnių kaip 12 metrų ilgio jūrų žvejybos laivų denio tarnyboje eidamas laivo kapitono pareigas; 

5. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį; 

6. Pateikti šiuos galiojančius specialiuosius liudijimus, išskyrus atvejus, kai šie specialieji liudijimai yra išduoti Administracijos ir jų duomenys yra Jūrininkų registre (tikrinamas dokumento autentiškumas): 

6.1. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/1 poskyrio 2 punkte nustatytiems kompetencijos reikalavimams; 

6.2. įrodančius atitiktį STCW kodekso A-VI/2 poskyrio 1–4 punktuose, A-VI/3 poskyrio 1–4 punktuose ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktuose nustatytiems kompetencijos reikalavimams. 

7. Per pastaruosius 5 metus iki kreipimosi dėl kompetencijos liudijimo išdavimo būti baigęs naudojimosi ARPA kursus pagal Administracijos patvirtintą mokymo programą; 

 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI LAIVO DENIO TARNYBOS  EILINIO JŪRININKO TINKAMUMO  LIUDIJIMĄ 


Asmuo, norintis gauti jūreivio tinkamumo liudijimą, Administracijai pateikia: 

1.  Prašymą (jei  dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre); 

2.  galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

3.  4 x 6 cm nuotrauką; 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos ar praktikuojančio gydytojo išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ar jo kopiją; 

5. galiojantį dokumentą, įrodantį, kad  asmuo yra  baigęs Administracijos patvirtintą (-us) mokymo programą arba kursus, atitinkančią (-ius) STCW kodekso A-II/4 poskyrio reikalavimus; 

6. Administracijos nustatytos formos pažymą apie įgytą darbo stažą jūrų laive ir jūrininko knygelę. 

Asmuo privalo  būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

6.1. ne trumpesnį kaip 2 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT 500 ir daugiau, denio tarnyboje eidamas jūreivio praktikanto pareigas, kurio metu dalyvavo vykdant navigacinį budėjimą, prižiūrint laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui arba patyrusiam eiliniam jūrininkui; 

6.2. ne trumpesnį kaip 4 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT 60 ir daugiau, bet mažiau kaip 500, denio tarnyboje eidamas jūreivio praktikanto pareigas, iš kurių ne trumpiau kaip 2 mėnesius dalyvavo vykdant navigacinį budėjimą, prižiūrint laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui arba patyrusiam eiliniam jūrininkui; 

7. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti  kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/4 poskyrio reikalavimus; 

8. galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”), išskyrus atvejus, kai šis specialusis liudijimais yra išduotas Administracijos ir jo duomenys yra Jūrininkų registre; 

9. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes. (jei dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje).

 

Asmuo, norintis gauti kvalifikuoto jūreivio tinkamumo liudijimą, Administracijai pateikia: 

 1.  Prašymą (jei  dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre); 

2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

3. 4 x 6 cm nuotrauką; 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos ar praktikuojančio gydytojo išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ar jo kopiją; 

5. Administracijos išduotą jūreivio tinkamumo liudijimą; 

6. galiojantį dokumentą, įrodantį, kad  asmuo yra  baigęs Administracijos patvirtintą (-us) mokymo programą arba kursus, atitinkančią (-ius) STCW kodekso A-II/5 poskyrio reikalavimus; 

7. Administracijos nustatytos formos pažymą apie įgytą darbo stažą jūrų laive ir jūrininko knygelę. 

Asmuo privalo  būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

7.1. ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT 500 ir daugiau, denio tarnyboje eidamas jūreivio pareigas ir baigti kvalifikuoto jūreivio kursus, atitinkančius STCW kodekso A-II/5 poskyrio reikalavimus; 

7.2. ne trumpesnį kaip 18 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių BT 500 ir daugiau, denio tarnyboje eidamas jūreivio pareigas; 

8. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-II/5 poskyrio reikalavimus; 

9. galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”), išskyrus atvejus, kai šis specialusis liudijimais yra išduotas Administracijos ir jo duomenys yra Jūrininkų registre; 

10. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes. (jei dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje).  

 

Asmuo, norintis gauti laivo virėjo  tinkamumo liudijimą, Administracijai pateikia: 

1. Prašymą (jei  dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre); 

2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

3. 4 x 6 cm nuotrauką; 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos ar praktikuojančio gydytojo išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ar jo kopiją; 

5. dokumentą, patvirtinantį, kad yra baigęs laivo virėjo mokymo programą, atitinkančią 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 3.2 taisyklės, A3.2 standarto ir B3.2 gairių reikalavimus, ir yra įgijęs ne trumpesnį kaip 1 mėnesio darbo stažą jūrų laivuose eidamas virėjo, virėjo praktikanto ar virėjo padėjėjo pareigas (darbo stažas laive patvirtinamas įrašais darbo stažo jūrų laive pažymėjime ir jūrininko knygelėje);  

6. dokumentą, patvirtinantį, kad yra įgijęs pasirengimą maisto ruošimo srityje ir baigęs laivo virėjo perkvalifikavimo kursus, atitinkančius 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 3.2 taisyklės, A3.2 standarto ir B3.2 gairių reikalavimus, ir yra  įgijęs ne trumpesnį kaip 1 mėnesio darbo stažą jūrų laivuose eidamas virėjo, virėjo praktikanto ar virėjo padėjėjo pareigas (darbo stažas laive patvirtinamas įrašais darbo stažo jūrų laive pažymėjime ir jūrininko knygelėje); 

7. dokumentą, patvirtinantį, kad yra  baigęs laivo virėjo kompetencijos įgijimo kursus, atitinkančius 2006 m. Konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje 3.2 taisyklės, A3.2 standarto ir B3.2 gairių reikalavimus, ir yra įgijęs ne trumpesnį kaip 1 mėnesio darbo stažą jūrų laivuose eidamas virėjo, virėjo praktikanto ar virėjo padėjėjo pareigas (darbo stažas laive patvirtinamas įrašais darbo stažo jūrų laive pažymėjime ir jūrininko knygelėje);  

8. galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”), išskyrus atvejus, kai šis specialusis liudijimais yra išduotas Administracijos ir jo duomenys yra Jūrininkų registre; 

9. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes. (jei dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje).  

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI  ASMENIMS, NORINTIEMS GAUTI LAIVO MAŠINŲ SKYRIAUS EILINIO JŪRININKO TINKAMUMO LIUDIJIMĄ 


Asmuo, norintis gauti motoristo tinkamumo liudijimą, Administracijai pateikia: 

1. Prašymą (jei  dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre); 

2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

3. 4 x 6 cm nuotrauką; 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos ar praktikuojančio gydytojo išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ar jo kopiją; 

5. galiojantį dokumentą, įrodantį, kad  asmuo yra  baigęs Administracijos patvirtintą (-us) mokymo programą arba kursus, atitinkančią (-ius) STCW kodekso A-III/4 poskyrio reikalavimus; 

6. Administracijos nustatytos formos pažymą apie įgytą darbo stažą jūrų laive ir jūrininko knygelę. 

    Asmuo privalo  būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

6.1. ne trumpesnį kaip 2 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių variklių galia daugiau kaip 750 kW, mašinų skyriuje eidamas motoristo praktikanto pareigas, kurio metu dalyvavo vykdant budėjimą laivo mašinų skyriuje, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui arba patyrusiam eiliniam jūrininkui; 

6.2. ne trumpesnį kaip 4 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių variklių galia daugiau kaip 80 kW, bet mažiau kaip 750 kW, mašinų skyriuje eidamas motoristo praktikanto pareigas, iš kurių ne trumpiau kaip 2 mėnesius dalyvavo vykdant budėjimą laivo mašinų skyriuje, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui arba patyrusiam eiliniam jūrininkui; 

7. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/4 poskyrio reikalavimus; 

8. galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”), išskyrus atvejus, kai šis specialusis liudijimais yra išduotas Administracijos ir jo duomenys yra Jūrininkų registre; 

9. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes. (jei dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje).  

 

Asmuo, norintis gauti kvalifikuoto motoristo tinkamumo liudijimą, Administracijai pateikia: 

1. Prašymą (jei  dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre);  

2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

3. 4 x 6 cm nuotrauką; 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos ar praktikuojančio gydytojo išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ar jo kopiją; 

5. Administracijos išduotą motoristo tinkamumo liudijimą; 

6. galiojantį dokumentą, įrodantį, kad  asmuo yra  baigęs Administracijos patvirtintą (-us) mokymo programą arba kursus, atitinkančią (-ius) STCW kodekso A-III/5 poskyrio reikalavimus; 

7. Administracijos nustatytos formos pažymą apie įgytą darbo stažą jūrų laive ir jūrininko knygelę. 

Asmuo privalo būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

7.1. ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių variklių galia daugiau kaip 750 kW, mašinų skyriuje eidamas motoristo pareigas ir baigti kvalifikuoto motoristo kursus, atitinkančius STCW kodekso A-III/5 poskyrio reikalavimus; 

7.2. ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivų, kurių variklių galia daugiau kaip 750 kW, mašinų skyriuje eidamas motoristo pareigas; 

8. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/5 poskyrio reikalavimus; 

9. Galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”), išskyrus atvejus, kai šis specialusis liudijimais yra išduotas Administracijos ir jo duomenys yra Jūrininkų registre; 

10. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes. (jei dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje).  

 

Asmuo, norintis gauti laivo elektriko tinkamumo liudijimą, Administracijai pateikia: 

1. Prašymą (jei  dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, prašymas suformuojamas Administracijos darbuotojui įvedant duomenis Lietuvos Respublikos jūrininkų registre); 

2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (jei kreipiasi įgaliotas asmuo, teikiama asmens, norinčio gauti jūrininko kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, tapatybę patvirtinančio dokumento kopija); 

3. 4 x 6 cm nuotrauką; 

4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ar kitos Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos ar praktikuojančio gydytojo išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus, ar jo kopiją; 

5. galiojantį dokumentą, įrodantį, kad  asmuo yra  baigęs Administracijos patvirtintą (-us) mokymo programą arba kursus, atitinkančią (-ius) STCW kodekso A-III/7 poskyrio reikalavimus; 

6. Administracijos nustatytos formos pažymą apie įgytą darbo stažą jūrų laive ir jūrininko knygelę. 

    Asmuo privalo  būti įgijęs darbo stažą jūrų laive vienu iš šių būdų: 

6.1. ne trumpesnį kaip 3 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose eidamas elektriko praktikanto pareigas pagal laivo elektriko mokymo programą; 

6.2. ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose eidamas elektriko praktikanto pareigas pagal laivo elektriko kursų programą; 

7. Administracijos nustatyta tvarka išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą pagal STCW kodekso A-III/7 poskyrio reikalavimus; 

8. galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”), išskyrus atvejus, kai šis specialusis liudijimais yra išduotas Administracijos ir jo duomenys yra Jūrininkų registre; 

9. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitą arba mokamąjį pavedimą su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes. (jei dėl tinkamumo  liudijimo kreipiamasi tiesiogiai, valstybės rinkliavą galima sumokėti paslaugos teikimo vietoje).  

 

 

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

nustatomos šios JŪRINIŲ DOKUMENTŲ valstybės rinkliavos:

Kodas

Dokumento pavadinimas

Rinkliava Eur

4.294.1.

Jūrininko knygelės išdavimas

27

4.294.2.

Jūrininko knygelės galiojimo laiko pratęsimas

7

4.295.1.

Jūrinio laipsnio diplomo išdavimas

28

4.295.2.

Jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimas

21

4.297.1.

Jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimas

25

4.297.2.

 Jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimas

20

4.298.1.

Kvalifikacijos liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo išdavimas

13

4.298.2.

Kvalifikacijos liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo dublikato išdavimas

7

4.299.1.

Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo operatoriaus diplomo išdavimas

26

4.299.2.

Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo operatoriaus diplomo dublikato išdavimas

23

4.300.1.

Liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo išdavimas

30

4.300.2.

Liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo vietoj prarasto ar sugadinto išdavimas

24

4.301.1.

Diplomo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo išdavimas

13

4.301.2.

Diplomo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo dublikato išdavimas

7

4.303.1.

Specialiojo liudijimo išdavimas

2

4.303.2.

Specialiojo liudijimo dublikato išdavimas

2

4.296.1.

Laivo virėjo kvalifikacijos liudijimo arba jūrinio laipsnio diplomo, išduoto vadovaujantis 1995 m. tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, išdavimo patvirtinimo išdavimą

7

4.296.2.

Laivo virėjo kvalifikacijos liudijimo arba jūrinio laipsnio diplomo, išduoto vadovaujantis 1995 m. tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, išdavimo patvirtinimo vietoj prarasto ar sugadinto išdavimą   

5

4.301¹.

Pažymėjimo, išduoto vadovaujantis 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, pripažinimo patvirtinimo išdavimas

11

4.301¹.2.

Pažymėjimo, išduoto vadovaujantis 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, pripažinimo patvirtinimo vietoj prarasto ar sugadinto išdavimas

6

4.302.

Lengvatinio jūrininko liudijimo išdavimas

8,60

4.304

Jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminas

27

 

 Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Vadovaujantis LR Rinkliavų įsakymu (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725), valstybės rinkliava neimama už jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentams, studijuojantiems pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, ir mokiniams.

Lietuvos transporto saugos administracijoje įformintų ir išduotų jūrininkams dokumentų autentiškumą galite patikrinti prisijungę per šią nuorodą: https://seaman.msa.lt/documents/search (paiešką galima atlikti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis).

Dėl kitos informacijos, susijusios su jūrininkams išduotų dokumentų autentiškumu, galite kreiptis el.pašto adresu  [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-12-29