BDAR

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Dirbti laive leidžiama tik jūrininkams, turintiems galiojančius jūrinio laipsnio diplomus bei jų patvirtinimus, kvalifikacijos liudijimus ar kitus dokumentus, kurie suteikia teisę eiti atitinkamas pareigas laive, ir įrašytiems į įgulos sąrašą. Jūrininkams, dirbantiems laivuose, jūrinio laipsnio suteikimo tvarką nustato Susisiekimo ministras, vadovaudamasis  1978 m. Tarptautine konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų  2005 m. rugpjūčio 8 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-355 patvirtintos LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRINIŲ LAIPSNIŲ SUTEIKIMO, JŪRINIO LAIPSNIO DIPLOMŲ, GLOBALINĖS JŪRŲ AVARINIO RYŠIO SAUGUMO SISTEMOS RADIJO RYŠIO OPERATORIAUS DIPLOMŲ, JŪRINIO LAIPSNIO KVALIFIKACIJOS LIUDIJIMŲ, ŠIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMO IR PRIPAŽINIMO PATVIRTINIMŲ IR SPECIALIŲJŲ LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO JŪRININKAMS TAISYKLĖS.

Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotam laivui draudžiama išplaukti į jūrą, jeigu jo įgula neatitinka 1974 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje nustatytų reikalavimų dėl minimalios įgulos sudėties ir laivas neturi Administracijos išduoto laivo įgulos minimumo liudijimo. Nė vienas laivo įgulos narys negali būti paskirtas į laivą be laivo kapitono sutikimo.

               Jūrininkų priėmimo valandos: 

Pirmadienis

8.00 – 17.00

Antradienis 

8.00 – 17.00

Trečiadienis

8.00 – 17.00

Ketvirtadienis

8.00 – 17.00

Penktadienis

8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

Nuorodos į papildomą aktualią informaciją, susijusią su jūrininkų diplomavimu:

Jūrininko sveikatos pažymėjimo pavyzdžiai (pvz.1 ir pvz.2)

 

Nuo 2010 m. rugsėjo 20 d. išduodami nauji jūriniai dokumentai. Jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai išduodami neribotam laikui. Darbui laivuose reikia turėti ir šių dokumentų išdavimo patvirtinimus, kurie galioja 5 metus.

Pirmieji naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai pradėti išduoti nuo 2008 m. lapkričio 13 d., kiti – nuo 2009 m. spalio 13 d. Seno pavyzdžio jūriniai dokumentai dar galios iki juose nurodytos datos, o pasibaigus jų galiojimo laikui, pratęsiami nebus. Vietoje jų bus išduodami naujo pavyzdžio jūriniai dokumentai. Nauji jūrinio laipsnio, GMDSS radijo operatoriaus diplomai, jų išdavimo patvirtinimai, jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimai, jų išdavimo patvirtinimai, jūrinio laipsnio diplomo pripažinimo patvirtinimai (reikalingi užsienio jūrininkams, dirbantiems Lietuvos vėliavos laivuose), lengvatiniai liudijimai atspausdinti vykdant visus teisės aktų, reglamentuojančių vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybą, reikalavimus. Jūrinių dokumentų pavyzdžius galite pamatyti čia.

IMO aplinkraščiai dėl Administracijos išduodamų dokumentų:

2010-11-03 STCW.2/Circ.33

2016-11-30 STCW.2/Circ.70

JŪRININKŲ JŪRINIAI LAIPSNIAI


1. Nustatomi šie laivo įgulos laivo denio tarnybos vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai:
1.1. Pakrančių plaukiojimo budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT mažiau kaip 500;

1.2. Budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau;

1.3. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000;

1.4. Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau;

1.5. Pakrančių plaukiojimo kapitonas laivų, kurių BT mažiau kaip 500
1.6. Kapitonas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000;
1.7.  Kapitonas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau;
1.8. Radijo operatorius;

1.9. Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas;

1.10. Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas.

1.11. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas;

1.12. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyresnysis kapitono padėjėjas;

1.13. Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas;

 

2. Nustatomi šie laivo įgulos laivo mašinų skyriaus vadovaujančių specialistų jūriniai laipsniai:
2.1. Pakrančių plaukiojimo budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia mažiau negu 750 kW;

2.2. Budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau;

2.3. Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW ;

2.4. Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau;

2.5. Pakrančių plaukiojimo vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia mažiau negu 750 kW;
2.6. Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW;
2.7. Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau;

2.8. Elektromechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau.


3. Nustatomi šie eilinių jūrininkų jūriniai laipsniai:
3.1. Laivo denio tarnybos:
       3.1.1. Jūreivis;
       3.1.2. Kvalifikuotas jūreivis;

       3.1.3. Laivo virėjas.
3.2. Laivo mašinų skyriaus:

       3.2.1  Motoristas;

       3.2.2. Kvalifikuotas motoristas;

       3.2.3  Laivo elektrikas.

 

Jūrinio laipsnio diplomai, kvalifikacijos liudijimai ir GMDSS operatoriaus diplomai išduodami neribojant galiojimo laiko. Išdavimo patvirtinimai bei specialieji liudijimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

Lietuvos Respublikos jūrininko knygelė (toliau – jūrininko knygelė) yra dokumentas, patvirtinantis jūrininko statuso suteikimą.

Jūrininko knygelę išduoda, jos galiojimą pratęsia Lietuvos transporto saugos administracija nustatyta tvarka.


Jūrininko knygelė išduodama:
  1.   5 metams, su galimybe pratęsti jūrininko knygelės galiojimo laiką dar 5 metams.
  2.  Mokymosi laikui – asmeniui, kuris mokosi mokymo įstaigoje, suteikiančioje asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną kompetencijos liudijimui gauti.

Asmuo, norintis gauti jūrininko knygelę, Lietuvos transporto saugos administracijai pateikia:
     1. Prašymą dėl jūrininko knygelės išdavimo.
     2. LR asmens tapatybės kortelę, LR piliečio pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
     3. Vieną 40 x 60 mm dydžio nuotrauką.
    4. Galiojantį asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo kurso baigimo, vadovaujantis 1978 metų Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų su paskutiniais pakeitimais taisyklės A-VI/1 1-4 punktų reikalavimais, liudijimą, išduotą Europos Sąjungos valstybės narės Kompetentingos institucijos aprobuotoje mokymo įstaigoje.
     5. Jūrinio laipsnio diplomą su galiojančiu išdavimo patvirtinimu ar jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimą su galiojančiu išdavimo patvirtinimu (toliau – kompetencijos liudijimas) (jeigu pateikiamas kompetencijos liudijimas, išduotas užsienio valstybėje, tikrinamas jo autentiškumas kreipiantis į kompetencijos liudijimą išdavusią įstaigą)

 

arba


    6. Mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui ar kvalifikacijos liudijimui gauti, išduotą patvirtinimą, nurodantį, kad asmuo mokosi mokymo įstaigoje ar baigė kvalifikacijos kursus.
     7. Neturintis kompetencijos liudijimo – laivo savininko, valdytojo ar jų įgalioto asmens, atsakingo už laivo įgulos komplektavimą ir jūrininkų paskyrimą eiti tam tikras pareigas laive, išduotą dokumentą, patvirtinantį numatomą priėmimą į darbą laive.
     8. Turimą jūrininko knygelę, jei tokia buvo išduota.
     9. Sumokėtos valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą su bankų žyma arba kvitą, o jeigu asmuo pagal LR rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentą, patvirtinantį atleidimo aplinkybes.

Asmuo, norintis pratęsti jūrininko knygelę (galima pratęsti vieną kartą nuo JK 030000), Lietuvos transporto saugos administracijai pateikia:
     1. Prašymą dėl jūrininko knygelės pratęsimo.
     2. LR asmens tapatybės kortelę, LR piliečio pasą arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
     3. Vieną 40 x 60 mm dydžio nuotrauką.
   4. Galiojantį asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės mokymo kurso baigimo, vadovaujantis 1978 metų Tarptautinės konvencijos dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, su paskutiniais pakeitimais, taisyklės A-VI/1 1-4 punktų reikalavimais, liudijimą, išduotą Europos Sąjungos valstybės narės Kompetentingos institucijos aprobuotoje mokymo įstaigoje.
     5. Asmuo, siekiantis dirbti ar dirbantis pagal turimą jūrinį laipsnį, privalo pateikti kompetencijos liudijimą.
     6. Turimą jūrininko knygelę.
     7. Sumokėtos valstybės rinkliavos mokamąjį pavedimą su bankų žyma arba kvitą.

Specialusis liudijimas – Lietuvos transporto saugos administracijos išduotas dokumentas, kuris yra būtinas siekiant gauti kompetencijos liudijimą ir kuriuo asmeniui suteikiama teisė vykdyti tam tikras papildomas funkcijas laive.

 

Asmuo, norintis gauti specialųjį liudijimą, turi:

1. baigti atitinkamus specialiuosius parengimo kursus pagal Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo kodekso, priimto 1995 m. konferencijos 2 rezoliucija su pakeitimais (JRAB kodeksas), reikalavimus;

2. pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai:

    2.1. Administracijos nustatytos formos prašymą;

    2.2. galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (Lietuvos Respublikos piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę patvirtinantis dokumentas, užsienio piliečio, nuolat gyvenančio, ar dirbančio Lietuvos Respublikoje, tapatybę patvirtinantis dokumentas).

    2.3. sumokėtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliavos kvitas arba mokamasis pavedimas su banko žyma, o jeigu asmuo pagal Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą yra atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos – dokumentas, patvirtinantis atleidimo nuo šios rinkliavos aplinkybes.

 

Specialiųjų kursų baigimo liudijimai išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui.

 

Jūrininkams, turintiems Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės valstybės narės kompetentingos institucijos išduotą kompetencijos liudijimą, leidžiama dirbti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose ir su Lietuvos valstybės vėliava plaukiojančiuose laivuose, jeigu Administracija išduoda jų kompetencijos liudijimų pripažinimo patvirtinimus. Bet kurių šalių ne Europos Sąjungos valstybių narių, kurios Europos Komisijos pagal atitinkamas procedūras yra pripažįstami, kompetentingų institucijų išduoti kompetencijos liudijimai pripažįstami pagal JRAB konvencijos I/10 taisyklės, 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų I/7 taisyklės ir sudarytų kompetencijos liudijimų pripažinimo sutarčių nuostatas.

 

Šalių, su kuriomis sudarytos kompetencijos liudijimų pripažinimo sutartys, sąrašas:

  1.  Azerbaidžanas
  2. Indonezija
  3. Rusijos Federacija
  4. Singapūras
  5. Ukraina
  6. Gruzija
  7. Jordanija

 

Jūrininkas, norintis gauti kompetencijos liudijimo pripažinimo patvirtinimą, privalo Administracijai pateikti:

1.  prašymą, kurio formos pavyzdį tvirtina Administracija;

2. asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento originalą ar laivybos bendrovės arba jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo, arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą vykdančios įmonės patvirtintą kopiją;

3. turimo kompetencijos liudijimo originalą ar laivybos bendrovės patvirtintą kopiją;

4. laivybos bendrovės arba jūrininkų įdarbinimo tarpininkavimo, arba jūrininkų įdarbinimo laivuose veiklą vykdančios įmonės išduotą dokumentą, įrodantį, kad jūrininkas, siekiantis vykdyti vadovavimo lygiui nustatytas funkcijas pagal JRAB konvencijos II/2, III/2 ir III/3 taisyklių reikalavimus, išmano Lietuvos Respublikos jūrų teisę;

5. dvi 4x6 cm nuotraukas;

6. už kompetencijos liudijimo pripažinimo patvirtinimą, taip pat skubiai išduodamą kompetencijos liudijimo pripažinimo patvirtinimą ar jo dublikatą asmuo moka LR Vyriausybės apskaičiuoto dydžio valstybės rinkliavą.

Esant būtinybei, Administracija jūrininkui išduoda Pažymą apie gautą prašymą dėl kompetencijos liudijimo pripažinimo patvirtinimo (Laikiną leidimą) pagal turimą kompetencijos liudijimą, kurio pripažinimas dar nėra patvirtintas, bet yra pateiktas prašymas išduoti šio kompetencijos liudijimo pripažinimo patvirtinimą, eiti pareigas laive ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

 

Jūrininkų darbo stažo laive aprobavimo tvarkos aprašas

Prašymo forma „Dėl darbo stažo laive pažymėjimo patvirtinimo”


Darbo stažo laive pažymėjimo forma (Darbo stažo laive pažymėjimo forma)

Darbo stažo laive pažymėjimo formos pildymo pavyzdžiai:

1. Pavyzdys Nr. 1

2. Pavyzdys Nr. 2

3. Pavyzdys Nr. 3

4. Pavyzdys Nr. 4

5. Pavyzdys Nr. 5

6. Pavyzdys Nr. 6

7. Pavyzdys Nr. 7

8. Pavyzdys Nr. 8

9. Pavyzdys Nr. 9 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI KOMPETENCIJOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMUI VADOVAUJANČIOS SUDĖTIES DENIO TARNYBOS IR LAIVO MAŠINŲ SKYRIAUS JŪRININKAMS

 

Kapitonas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam jūrinio laipsnio diplomui gauti privalo pateikti:

 1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
 2. Vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, arba jam prilygintą diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių vyresniojo kapitono padėjėjo darbo stažas laivuose, kurių BT > 3000) arba kapitono laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, jūrinio laipsnio diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 6 mėnesių vyresniojo kapitono padėjėjo darbo stažas laivuose, kurių BT > 3000).
3.  Įgytą jūrinį (aukštąjį)  išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Pažymą dėl kvalifikacijos įvertinimo (užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir akademinio pripažinimo)( www.skvc.lt ).
5. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.
6. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.
7. GMDSS radijo ryšio operatoriaus kompetencijos liudijimą.
8. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 4-6 punktų reikalavimus, radiolokacijos, automatinio radiolokacinio kurso žymėjimo sistemos, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo pagal A-II/2 poskyrio reikalavimus, tiltelio resursų valdymo, ECDIS.
9.  Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
10. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.


Kapitonas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau negu 3000

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, arba jam prilygintą diplomą arba vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau negu 3000, diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių vyresniojo kapitono padėjėjo darbo stažas laivuose, kurių BT > 500).
3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.
6. GMDSS radijo operatoriaus kompetencijos liudijimą.
7. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 4-6 punktų reikalavimus, radiolokacijos, automatinio radiolokacinio kurso žymėjimo sistemos, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo pagal A-II/2 poskyrio reikalavimus, tiltelio resursų valdymo, ECDIS.
8. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
9. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą. 

 

Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 3000 ir daugiau

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, arba jam prilygintą diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių budinčiojo kapitono padėjėjo darbo stažas laivuose, kurių BT > 3000).
3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.
6. GMDSS radijo operatoriaus kompetencijos liudijimą.

7. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 4-6 punktų reikalavimus, radiolokacijos, automatinio radiolokacinio kurso žymėjimo sistemos, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo pagal A-II/2 poskyrio reikalavimus, tiltelio resursų valdymo, ECDIS.

8. Nuotraukas – 2 vnt.(4 x 6 cm).
9. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Vyresnysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau negu 3000

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau arba jam prilygintą diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių budinčiojo kapitono padėjėjo darbo stažas laivuose, kurių BT > 500).

3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

6. GMDSS radijo operatoriaus kompetencijos liudijimą.

7. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 4-6 punktų reikalavimus, radiolokacijos, automatinio radiolokacinio kurso žymėjimo sistemos, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo pagal A-II/2 poskyrio reikalavimus, tiltelio resursų valdymo, ECDIS.

8. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).

 9. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT 500 ir daugiau

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Mokymo įstaigos programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar AII/1 poskyrio reikalavimus, baigimo diplomą.              

3. Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad mokymo įstaigos mokymo programą įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo laivo denio tarnyboje stažą jūrų laivuose, kurių BT 500 ir daugiau, eidamas jūreivio, jūreivio-praktikanto ar budinčiojo kapitono padėjėjo praktikanto pareigas, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė navigacinį budėjimą, vadovaujant denio tarnybos vadovaujančios sudėties jūrininkui, arba darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad turi ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT 500 ir daugiau, laivo denio tarnyboje, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė navigacinį budėjimą, vadovaujant denio tarnybos vadovaujančios sudėties jūrininkui, arba Administracijos išduotą pakrančių plaukiojimo kapitono laivų, kurių BT mažiau kaip 500 jūrinio laipsnio diplomą ir darbo stažo pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą laivuose, kurių BT mažiau kaip 500, eidamas pakrančių plaukiojimo jūrų laivų kapitono pareigas, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė navigacinį budėjimą.

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.
6. GMDSS radijo operatoriaus kompetencijos liudijimą.
7. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus, radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/1 poskyrio reikalavimus, tiltelio resursų valdymo, ECDIS.
8. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).

9. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 Kw ir daugiau

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Antrojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, arba jam prilygintą diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 24 mėnesių darbo stažo laivuose, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, einant antrojo mechaniko pareigas, iš kurių ne mažiau kaip 12 mėnesių – einant antrojo mechaniko pareigas laivuose, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau), arba vyriausiojo mechaniko laivų, kurių  variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių darbo stažas laivuose, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, einant antrojo mechaniko pareigas).

3. Įgytą jūrinį (aukštąjį)  išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Pažymą dėl kvalifikacijos įvertinimo (užsienyje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos vertinimo ir akademinio pripažinimo)( www.skvc.lt ).
5. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.

6. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

7. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus, mašinų skyriaus resursų valdymo.

8. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).

9. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Vyriausias mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Antrojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW, arba antrojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau, arba jam prilygintą diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių darbo stažas, einant antrojo mechaniko pareigas laivuose, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau).

3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.   
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.
6. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus, mašinų skyriaus resursų valdymo.
7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).

8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 3000 kw ir daugiau

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Budinčiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, arba jam prilygintą diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių  darbo stažas, einant budinčiojo mechaniko pareigas laivuose, kurių variklių galia 3000 kW ir daugiau).

3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.  

5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

6. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus, mašinų skyriaus resursų valdymo.

7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).

8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau, bet mažiau negu 3000 kW

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Budinčiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau, arba jam prilygintą diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą (patvirtintas ne mažesnis kaip 12 mėnesių  darbo stažas, einant budinčiojo mechaniko pareigas laivuose, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau).

3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.  

5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti

6. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus, mašinų skyriaus resursų valdymo.

7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).

 8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Mokymo įstaigos programos, atitinkančios JRAB kodekso A-III/2 ar A-III/1 poskyrio reikalavimus, baigimo diplomą. 

3. Dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad baigė ne trumpesnį kaip 12 mėnesių mišrųjį praktinių įgūdžių rengimo kursą, ir darbo stažo laivų, kurių variklių galia 750kW ir daugiau, pažymėjimą, patvirtinantį, kad pagal mokymo įstaigos mokymo programą įgijo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo laivo mašinų skyriuje stažą, eidamas  motoristo, motoristo praktikanto arba budinčiojo mechaniko praktikanto pareigas ir vykdė budėjimo mašinų skyriuje užduotis, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui pagal budinčiojo mechaniko praktinio parengimo dienyną arba darbo stažo laive pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad turi ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia 750kW ir daugiau laivo mašinų skyriuje, iš kurių ne mažiau kaip 6 mėnesius vykdė budėjimo mašinų skyriuje užduotis, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiam specialistui, arba Administracijos išduotą pakrančių plaukiojimo vyriausiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia mažiau negu 750kW jūrinio laipsnio diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą, kuriuo patvirtinama, kad įgijo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą laivuose, kurių variklių galia 80kW ir daugiau, eidamas pakrančių plaukiojimo vyriausiojo mechaniko pareigas.

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.  

5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.
6. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus, mašinų skyriaus resursų valdymo.

7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).

8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Elektromechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kW ir daugiau

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui gauti privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.

2. Mokymo įstaigos programos, atitinkančios JRAB kodekso A-III/6 poskyrio reikalavimus, baigimo diplomą.

3.Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su JRAB kodekso III/6 taisyklės reikalavimais susijusias pareigas laive, arba

4.Išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą.

5. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus

6. Specialiuosius liudijimus pagal JRAB   (Jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-VI/1 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus, mašinų skyriaus resursų valdymo.

7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

GMDSS radijo ryšio operatorius

 

Kiekvienas kandidatas nurodytam kompetencijos liudijimui privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Dokumentą, patvirtinantį kad baigė GMDSS radijo ryšio operatoriaus kursus pagal JRAB (jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo) kodekso A-IV/2 poskyrio reikalavimus.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus.      

4. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm)..
5. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

 

Pakrančių plaukiojimo budintysis kapitono padėjėjas laivų, kurių BT mažiau kaip 500

 

Asmuo, norintis gauti pakrančių plaukiojimo budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT mažiau kaip 500, kompetencijos liudijimą, privalo pateikti:


1.  Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.

2. Mokymo įstaigos programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/1 ar A-II/3 poskyrio reikalavimus, baigimo diplomą;

3. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

4. Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad mokymo programos metu įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą laivo denio tarnyboje eidamas jūreivio, jūreivio praktikanto ar budinčiojo kapitono padėjėjo praktikanto pareigas, prižiūrint laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui, pagal praktinio parengimo dienyną; arba darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad turi ne trumpesnį kaip 36 mėnesių darbo stažą laivo denio tarnyboje;

5. Išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą

6. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį;

7. Turėti galiojančius specialiuosius liudijimus, įrodančius, kad baigė:

    7.1. specialius parengimo kursus pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktų reikalavimus;

    7.2. radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/1 poskyrio reikalavimus;

8. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm)

9.  Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

 

Pakrančių plaukiojimo kapitonas laivų, kurių BT mažiau kaip 500

 

Asmuo, norintis gauti pakrančių plaukiojimo kapitono laivų, kurių BT mažiau kaip 500, kompetencijos liudijimą, privalo būti ne jaunesnis kaip 20 metų ir Administracijai pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.

2. Mokymo įstaigos programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/1 arba A-II/3 poskyrio reikalavimus, baigimo diplomą;

3. arba Administracijos išduotą pakrančių plaukiojimo budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT mažiau kaip 500, jūrinio laipsnio diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą laivuose, kurių BT mažiau kaip 500, eidamas pakrančių plaukiojimo budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, ir įgijo kompetenciją vykdyti visas eksploatavimo lygiui nustatytas funkcijas;

4. arba budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, jūrinio laipsnio diplomą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą laivuose eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, ir įgijo kompetenciją vykdyti visas eksploatavimo lygiui nustatytas funkcijas;

5. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

6. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį;

7. Turėti galiojančius specialiuosius liudijimus, įrodančius, kad baigė:

    7.1. specialius  parengimo kursus pagal JRAB kodekso  A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų,  A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 4–6 punktų reikalavimus;

   7.2. radiolokacijos, automatinio radiolokacinio kurso žymėjimo sistemos, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus;

   7.3. mokymo dirbti su ECDIS kursus;

8. Išlaikyti kompetencijos įvertinimo egzaminą;

9. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm)

10. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

        

Pakrančių plaukiojimo budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia mažiau kaip 750  kw

Kiekvienas kandidatas nurodytam jūrinio laipsnio diplomui gauti privalo pateikti Administracijai:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Įgytą aukštąjį jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. 
3. Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad vykdant mokymo įstaigos mokymo programą  įgijo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo laivo mašinų skyriuje stažą einant motoristo, motoristo praktikanto ar budinčiojo mechaniko praktikanto pareigas, prižiūrint vadovaujančios sudėties laivo mašinų skyriaus jūrininkui, pagal budinčiojo mechaniko praktinio parengimo dienyną.
4. Medicininę jūrininko knygelę, išduotą VĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, su galiojančia medicininės komisijos žyma.
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą jūrinio laipsnio diplomui gauti. 
6. Specialiuosius liudijimus pagal Konvencijos kodekso  (1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų) A-VI/1 poskyrio, A-VI/2 poskyrio 1-4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus.
7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

         

Pakrančių plaukiojimo vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia mažiau  kaip 750 kw

Kiekvienas kandidatas nurodytam jūrinio laipsnio diplomui gauti privalo pateikti Administracijai:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Pakrančių plaukiojimo budinčiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia mažiau  kaip 750 kw, jūrinio laipsnio diplomą bei darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad  įgijo ne trumpesnį kaip 18 mėnesių pakrančių plaukiojimo budinčiojo mechaniko darbo stažą laivuose, kurių variklių galia mažiau kaip 750 kW, arba budinčiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia  daugiau kaip 750 kw, jūrinio laipsnio diplomą bei  darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių budinčiojo mechaniko darbo stažą laivuose. 
3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. 
4. Medicininę jūrininko knygelę, išduotą VĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, su galiojančia medicinine komisija. 
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą jūrinio laipsnio diplomui gauti. 
6. Specialiuosius liudijimus pagal Konvencijos kodekso  (1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų) A-VI/1 poskyrio, A-VI/2 poskyrio 1- 4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus. 
7. Nuotraukas – 2 vnt. (4x 6 cm).
8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

         

Pakrančių plaukiojimo budintysis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau

Kiekvienas kandidatas nurodytam jūrinio laipsnio diplomui gauti privalo pateikti Administracijai:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą bei darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad vykdant mokymo įstaigos mokymo programą įgijo ne trumpesnį  kaip 6 mėnesių darbo laivo mašinų skyriuje stažą einant motoristo, motoristo praktikanto ar budinčiojo mechaniko praktikanto pareigas, prižiūrint vadovaujančios sudėties laivo mašinų skyriaus jūrininkui, pagal budinčiojo mechaniko praktinio parengimo dienyną. 
3. Medicininę jūrininko knygelę, išduotą VĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, su galiojančia medicininės komisijos žyma. 
4. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą jūrinio laipsnio diplomui gauti. 
5. Specialius liudijimus pagal Konvencijos kodekso  (1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų) A-VI/1 poskyrio, A-VI/2 poskyrio 1- 4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus.
6. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm). 
7. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

         

Pakrančių plaukiojimo antrasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau

Kiekvienas kandidatas nurodytam jūrinio laipsnio diplomui gauti privalo pateikti Administracijai:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Pakrančių plaukiojimo budinčiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau, jūrinio laipsnio diplomą arba budinčiojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau, jūrinio laipsnio diplomą bei darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių pakrančių plaukiojimo budinčiojo mechaniko darbo stažą laivuose, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau. 
3. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą.
4. Medicininę jūrininko knygelę, išduotą VĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, su galiojančia medicininės komisijos žyma.
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą jūrinio laipsnio diplomui gauti. 
6. Specialiuosius liudijimus pagal Konvencijos kodekso  (1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų) A-VI/1 poskyrio, A- VI/2 poskyrio 1- 4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus.
7. Nuotraukas – 2 vnt. (4x 6 cm).
8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą. 

         

Pakrančių plaukiojimo vyriausiasis mechanikas laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau

Kiekvienas kandidatas nurodytam jūrinio laipsnio diplomui gauti privalo pateikti Administracijai:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Įgytą jūrinį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą. 
3. Pakrančių plaukiojimo antrojo mechaniko laivų, kurių variklių galia 750 kw ir daugiau, jūrinio laipsnio diplomą bei darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad  įgijo ne trumpesnį kaip 18  mėnesių pakrančių plaukiojimo antrojo mechaniko  darbo stažą laivuose, kurių variklių galia 750 kwir daugiau. 
4. Medicininę jūrininko knygelę, išduotą VĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninėje, su galiojančia medicininės komisijos žyma. 
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą jūrinio laipsnio diplomui gauti. 
6. Specialiuosius liudijimus pagal Konvencijos kodekso  (1978 m. Tarptautinė konvencija dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų) A-VI/1 poskyrio, A-VI/2 poskyrio 1- 4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1-3 punktų reikalavimus. 
7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm). 
8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

 

Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas         

Asmuo, norintis gauti Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir Administracijai pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo

2. Mokymo įstaigos išduotą diplomą;

3. Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 18 mėnesių darbo stažą ne trumpesnių nei 12 metrų ilgio žvejybos laivų denio tarnyboje, įskaitant darbą, einant jūreivio, jūreivio-praktikanto ar tralų meistro pareigas;

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

5. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį;

6. Mokymo įstaigoje baigti:

     6.1. specialius parengimo kursus pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktų reikalavimus;

     6.2. radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/1 poskyrio reikalavimus.

7.  Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti..

8. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
9. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą

 

Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas

Asmuo, norintis gauti Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono kompetencijos liudijimą, privalo Administracijai pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo 

2. Administracijos išduotą Baltijos jūroje eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas;

3. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

4. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį;

5. Mokymo įstaigoje baigti:

     5.1. žvejybos laivų kapitono kursus;

     5.2. specialius parengimo kursus pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktų reikalavimus;

     5.3. radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/1 poskyrio reikalavimus;

6.  Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti..

7. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
8. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą

 

Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budintysis kapitono padėjėjas

Asmuo, norintis gauti neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo būti ne jaunesnis kaip 18 metų ir Administracijai pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo 

2. Mokymo programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, baigimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje iki 2010 metų diplomą; darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose denio tarnyboje arba mokymo programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, baigimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje iki 2010 metų diplomą;

3. Administracijos išduotą budinčiojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, diplomą arba kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, arba mokymo programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, baigimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje po 2010 metų diplomą;

4. Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose denio tarnyboje;

5. Mokymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad baigė žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus;

6. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

7. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį;

8. Mokymo įstaigoje baigti:

     8.1. specialius parengimo kursus pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktų reikalavimus;

     8.2. radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/1 poskyrio reikalavimus;

9.  Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

10. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
11. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą

 

Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyresnysis kapitono padėjėjas

Asmuo, norintis gauti neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyresniojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą, privalo Administracijai pateikti:

1. Administracijos išduotą neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų budinčiojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas budinčiojo kapitono padėjėjo pareigas, arba mokymo programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, baigimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje iki 2010 metų diplomą;

2. Administracijos išduotą vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, arba vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, diplomą arba kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas vyresniojo kapitono padėjėjo pareigas, arba mokymo programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, baigimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje po 2010 metų diplomą;

3. Administracijos išduotą vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, , arba vyresniojo kapitono padėjėjo laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, diplomą arba kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas vyresniojo kapitono padėjėjo pareigas;

4. Mokymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad baigė žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus;

5. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

6. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį;

7. Mokymo įstaigoje baigti:

     7.1. specialius parengimo kursus pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktų reikalavimus;

     7.2. radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus;

8.  Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

9. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
10. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą

 

Neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitonas

Asmuo, norintis gauti neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų kapitono kompetencijos liudijimą, privalo Administracijai pateikti:

1. Administracijos išduotą neriboto plaukiojimo vandenyse eksploatuojamų 24 metrų ilgio ir ilgesnių žvejybos laivų vyresniojo kapitono padėjėjo kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas vyresniojo kapitono padėjėjo pareigas arba mokymo programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, baigimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje iki 2010 metų diplomą;

2. Administracijos išduotą kapitono laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, arba kapitono laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, diplomą arba kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas laivo kapitono pareigas arba mokymo programos, atitinkančios JRAB kodekso A-II/2 ar A-II/1 poskyrio reikalavimus, baigimo Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje po 2010 metų diplomą;

3. Administracijos išduotą kapitono laivų, kurių BT 500 ir daugiau, bet mažiau kaip 3000, arba kapitono laivų, kurių BT 3000 ir daugiau, diplomą arba kompetencijos liudijimą ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūroje ne trumpesniuose nei 12 metrų ilgio žvejybos laivuose, eidamas vyresniojo kapitono padėjėjo pareigas;

4. Mokymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad baigė žvejybos laivų laivavedžių rengimo kursus;

5. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

6. Atitikti nustatytus reikalavimus, keliamus asmenims, atsakingiems už GMDSS radijo ryšį;

7. Mokymo įstaigoje baigti:

     7.1. specialius parengimo kursus pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/2 poskyrio 1–4 punktų, A-VI/3 poskyrio ir A-VI/4 poskyrio 1–3 punktų reikalavimus;

     7.2. radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo, automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos panaudojimo kursus pagal JRAB kodekso A-II/2 poskyrio reikalavimus.

8.  Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

 9. Nuotraukas – 2 vnt. (4 x 6 cm).
10. Nustatyto dydžio valstybės rinkliavos įmokos mokėjimo kvitą.

MINIMALŪS REIKALAVIMAI EILINIAMS LAIVO DENIO TARNYBOS JŪRININKAMS, NORINTIEMS GAUTI KOMPETENCIJOS LIUDIJIMUS

 

 Asmuo, norintis gauti jūreivio kompetencijos liudijimą, privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Mokymo įstaigos baigimo diplomą ir (arba) dokumentą, patvirtinantį, kad įvykdė jūreivio mokymo programą pagal JRAB kodekso A-II/4 poskyrio reikalavimus;.
3. Darbo stažo jūrų laivuose, kurių BT daugiau kaip 500, pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 2 mėnesių darbo laivo denio tarnyboje stažą, kurio metu dalyvavo vykdant navigacinį budėjimą, prižiūrint laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui arba kompetencijos liudijimą turinčiam jūreiviui arba darbo stažo jūrų laivuose, kurių BT daugiau kaip 60, bet mažiau kaip 500, pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 4 mėnesių darbo laivo denio tarnyboje stažą, iš kurių – ne trumpesnį kaip 2 mėnesių darbo laivo denio tarnyboje stažą, kurio metu dalyvavo vykdant navigacinį budėjimą, prižiūrint laivo denio tarnybos vadovaujančiajam specialistui arba kompetencijos liudijimą turinčiam jūreiviui;
4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;                                                 

5. Galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”);
6. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

7. Nuotraukas –  2 vnt. (4 x 6 cm).
8. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą , o jeigu teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos pateikti dokumentą, patvirtinantį atleidimo aplinkybes.

 

Asmuo, norintis gauti kvalifikuoto jūreivio kompetencijos liudijimą, privalo pateikti:

 1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Mokymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad, turėdamas jūreivio kompetencijos liudijimą ir ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių BT daugiau kaip 500, eidamas denio tarnyboje jūreivio pareigas, baigė kvalifikuoto jūreivio kursus pagal JRAB konvencijos II/5 taisyklės reikalavimus arba darbo stažo jūrų laivuose, kurių BT daugiau kaip 500, pažymėjimą, patvirtinantį, kad, turėdamas jūreivio kompetencijos liudijimą, įgijo ne trumpesnį kaip 18 mėnesių darbo stažą, eidamas denio tarnyboje jūreivio pareigas                                                                                         

3. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.                                                    

4.Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;                                                 

5. Pateikti galiojančius   specialiuosius   liudijimus: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”) ir A-VI/2,1–4 (darbo su gelbėjimosi valtimis bei plaustais, ir gelbėjimo valtimis (išskyrus greitaeiges gelbėjimo valtis).
6. Nuotraukas –  2 vnt. (4 x 6 cm).
7. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą .

 

Asmuo, norintis gauti laivo virėjo  kompetencijos liudijimą, privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2.  Mokymo įstaigos baigimo diplomą ir (arba) dokumentą, patvirtinantį, kad įvykdė laivo virėjo mokymo programą;

3. Darbo stažo jūrų laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad, vykdant mokymo programą, įgijo ne trumpesnį kaip 1 mėnesio darbo stažą, eidamas laivo denio tarnyboje virėjo praktikanto pareigas arba darbo stažo jūrų laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad, vykdant mokymo kursų programą, įgijo ne trumpesnį kaip 2 mėnesių darbo stažą, eidamas laivo denio tarnyboje virėjo praktikanto pareigas, arba darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo virėjo pareigas jūrų laivuose;

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;

5.  Turėti galiojantį specialųjį liudijimą, įrodantį, kad baigė specialius parengimo kursus pagal JRAB kodekso A-VI/1 poskyrio 1–4 punktų reikalavimus;                            

6. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.

7. Nuotraukas –  2 vnt. (4 x 6 cm).
8. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

 

 

MINIMALŪS REIKALAVIMAI LAIVO MAŠINŲ SKYRIAUS EILINIAMS JŪRININKAMS, NORINTIEMS GAUTI KOMPETENCIJOS LIUDIJIMUS

 

Asmuo, norintis gauti motoristo kompetencijos liudijimą, privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Mokymo įstaigos baigimo diplomą ir (arba) dokumentą, patvirtinantį, kad įvykdė motoristo mokymo programą pagal JRAB kodekso A-III/4 poskyrio reikalavimus
3. Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 2 mėnesių darbo jūrų laivų, kurių variklių galia daugiau kaip 750 kW, mašinų skyriuje stažą, kurio metu dalyvavo vykdant budėjimą laivo mašinų skyriuje, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui arba kompetencijos liudijimą turinčiam motoristui arba darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 4 mėnesių darbo jūrų laivų, kurių variklių galia daugiau kaip 80 kW, bet mažiau kaip 750 KW, mašinų skyriuje stažą, kurio metu dalyvavo vykdant budėjimą laivo mašinų skyriuje, prižiūrint laivo mašinų skyriaus vadovaujančiajam specialistui arba kompetencijos liudijimą turinčiam motoristui;                            

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;                                                  

5. Galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”);
6. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.                                                                   

7. Nuotraukas –  2 vnt. (4 x 6 cm).
8. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą , o jeigu teisės aktų nustatyta tvarka atleidžiamas nuo valstybės rinkliavos pateikti dokumentą, patvirtinantį atleidimo aplinkybes.

 

Asmuo, norintis gauti kvalifikuoto motoristo kompetencijos liudijimą, privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.

2. Mokymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad, turėdamas motoristo kompetencijos liudijimą ir ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia daugiau kaip 750 kW, einant mašinų skyriuje motoristo pareigas, baigė kvalifikuoto motoristo kursus arba darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 12 mėnesių darbo stažą jūrų laivuose, kurių variklių galia daugiau kaip 750 kW, eidamas mašinų skyriuje motoristo pareigas.

3. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;                                                 

4. Galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”);
5. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.                                                                    

6. Nuotraukas –  2 vnt. (4 x 6 cm).
7. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

 

Asmuo, norintis gauti laivo elektriko kompetencijos liudijimą, privalo pateikti:

1. Prašymą dėl kompetencijos liudijimo išdavimo.
2. Mokymo įstaigos baigimo diplomą, patvirtinantį, kad įvykdė elektriko mokymo programą pagal JRAB kodekso A-III/7 poskyrio reikalavimus.

3. Darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 3 mėnesių darbo jūroje stažą, eidamas elektriko-praktikanto pareigas arba mokymo įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad baigė laivo elektriko kursus ir darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad įgijo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių darbo jūroje stažą, eidamas elektriko-praktikanto pareigas arba darbo stažo laive pažymėjimą, patvirtinantį, kad per paskutinius 60 mėnesių ne trumpiau kaip 12 mėnesių ėjo tiesiogiai su JRAB konvencijos III/7 taisyklės reikalavimais susijusias pareigas laive.

4. Sveikatos apsaugos ministerijos paskirtos sveikatos priežiūros įstaigos išduotą galiojantį dokumentą, liudijantį, kad asmens sveikata, ypač rega ir klausa, atitinka jūrininkų sveikatai keliamus reikalavimus;                                                  

5. Galiojantį specialųjį liudijimą: A-VI/1,1-4 („Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės”);
6. Dokumentą, patvirtinantį, kad išlaikė egzaminą kompetencijos liudijimui gauti.                                                                    

7. Nuotraukas –  2 vnt. (4 x 6 cm).
8. Sumokėti nustatyto dydžio valstybės rinkliavą.

Vadovaujantis LR Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“

nustatomos šios JŪRINIŲ DOKUMENTŲ valstybės rinkliavos:

Kodas

Dokumento pavadinimas

Rinkliava Eur

4.294.1.

Jūrininko knygelės išdavimas

27

4.294.2.

Jūrininko knygelės galiojimo laiko pratęsimas

7

4.295.1.

Jūrinio laipsnio diplomo išdavimas

28

4.295.2.

Jūrinio laipsnio diplomo dublikato (vietoj pamesto ar sugadinto) išdavimas

21

4.297.1.

Jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo išdavimas

25

4.297.2.

Jūrinio laipsnio kvalifikacijos liudijimo dublikato išdavimas

20

4.298.1.

Kvalifikacijos liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo išdavimas

13

4.298.2.

Kvalifikacijos liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo dublikato išdavimas

7

4.299.1.

Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo operatoriaus diplomo išdavimas

26

4.299.2.

Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo operatoriaus diplomo dublikato išdavimas

23

4.300.1.

Liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo išdavimas

30

4.300.2.

Liudijimo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, pripažinimo patvirtinimo vietoj prarasto ar sugadinto išdavimas

24

4.301.1.

Diplomo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo išdavimas

13

4.301.2.

Diplomo, išduoto pagal 1978 m. Tarptautinę konvenciją dėl jūrininkų rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų, išdavimo patvirtinimo dublikato išdavimas

7

4.303.1.

Specialiojo liudijimo išdavimas

2

4.303.2.

Specialiojo liudijimo dublikato išdavimas

2

4.296.1.

Laivo virėjo kvalifikacijos liudijimo arba jūrinio laipsnio diplomo, išduoto vadovaujantis 1995 m. tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, išdavimo patvirtinimo išdavimą

7

4.296.2.

Laivo virėjo kvalifikacijos liudijimo arba jūrinio laipsnio diplomo, išduoto vadovaujantis 1995 m. tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, išdavimo patvirtinimo vietoj prarasto ar sugadinto išdavimą   

5

4.301¹.

Pažymėjimo, išduoto vadovaujantis 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, pripažinimo patvirtinimo išdavimas

11

4.301¹.2.

Pažymėjimo, išduoto vadovaujantis 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, pripažinimo patvirtinimo vietoj prarasto ar sugadinto išdavimas

6

4.302.

Lengvatinio jūrininko liudijimo išdavimas

8,60

4.304

Jūrininkų kompetencijos įvertinimo egzaminas

27

 

 Atleidimas nuo valstybės rinkliavos

Vadovaujantis LR Rinkliavų įsakymu (2000 m. birželio 13 d. Nr. VIII-1725), valstybės rinkliava neimama už jūrininkų knygelės (išduodamos pirmą kartą), jūrinio laipsnio kvalifikacijos, kovos su gaisrais kursų baigimo liudijimo, pirmosios medicinos pagalbos kursų baigimo, darbo su gelbėjimo plaustais, valtimis (išskyrus greitaeiges) kursų baigimo, laivo gyvybingumo ir žmonių gyvybės išsaugojimo užtikrinimo kursų baigimo liudijimo, darbo tanklaiviuose įvadinių kursų baigimo liudijimų išdavimą mokyklų, rengiančių jūrų transporto specialistus, studentams, studijuojantiems pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, ir mokiniams.

Lietuvos transporto saugos administracijoje įformintų ir išduotų jūrininkams dokumentų autentiškumą galite patikrinti prisijungę per šią nuorodą: https://seaman.msa.lt/documents/search (paiešką galima atlikti tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis).

Dėl kitos informacijos, susijusios su jūrininkams išduotų dokumentų autentiškumu, galite kreiptis el.pašto adresu  mardep.paslaugos@ltsa.lrv.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-05-28