2023-12-21

Vežėjams skirti ETMK leidimai

Lietuvos transporto saugos administracija (LTSA) informuoja, kad paskirstyti ETMK leidimai 2024 metams. Vežėjų, kuriems skirti ETMK leidimai, sąrašai.

Skirstymo rezultatai priklausė nuo: 

  • Transporto priemonių, turinčių galiojančius atitikties ekologiniams ir saugumo reikalavimams sertifikatus, skaičiaus ir bendro transporto priemonių skaičiaus 

  • Turimų ETMK leidimų naudojimo efektyvumo 

  • LTSA įspėjimų už ETMK leidimų naudojimo tvarkos pažeidimus  

  • Sunkių, labai sunkių ir sunkiausių pažeidimų, esančių Europos kelių transporto įmonių registre (ERRU), skaičiaus 

  • Išduotų ir grąžintų panaudotų vienkartinių leidimų tarptautiniam krovinių vežimui keliais skaičiaus ir naudojimo efektyvumo 

  • Transporto priemonių, turinčių galiojančius atitikties ekologiniams ir saugumo reikalavimams sertifikatus, ir naudojusių vienkartinius leidimus tarptautiniam krovinių vežimui keliais, skaičiaus. 

ETMK leidimai 2024 metams bus išduodami nuo 2023 m. gruodžio 27 d. iki 2024 m. sausio 26 d.  pateikus prašymą

Kad ETMK leidimų išdavimas vyktų sklandžiai, LTSA prašo teikiant prašymą didesniam skaičiui ETMK leidimų gauti informuoti apie pageidaujamą atsiėmimo datą ir laiką, taip pat sudaryti galimybę pasinaudoti vežėjo spaudu su rekvizitais.