Mokymo įstaigų, organizuojančių specialius kursus vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, sąrašas

   Vairuotojų mokytojų ir vairavimo instruktorių sąrašai
   Mokymo įstaigų, organizuojančių specialius kursus vairuotojų mokytojams ir vairavimo instruktoriams, sąrašas
   Atmintinė vairavimo mokyklos vairuotojų mokytojui
   Atmintinė vairavimo mokyklos vairavimo instruktoriui

 

TEISĖS DIRBTI VAIRAVIMO MOKYKLOJE VAIRUOTOJŲ MOKYTOJU IR (ARBA) VAIRAVIMO INSTRUKTORIUMI SUTEIKIMAS

     Vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi vairavimo mokykloje gali dirbti asmuo, kuriam nustatyta tvarka suteikta tokia teisė.

     Vairuotojų mokytojasar vairavimo instruktorius privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą (vairuotojų mokytojas, be to, privalo būti baigęs automobilizmo studijas), trejų metų vairavimo patirtį tos kategorijos transporto priemonėmis, su kuriomis vykdo vairuotojų  mokymą, Administracijos nustatyta tvarka suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi. Teisės vairuoti vairuotojų mokytojas gali neturėti, jei jis dėl sveikatos būklės negali vairuoti transporto priemonių ir gali tai įrodyti atitinkamais gydymo įstaigos išduotais dokumentais.

 

PRAŠYMŲ TEIKIMAS

     Asmuo, pageidaujantis, kad jam būtų suteikta teisėdirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, prašymą gali teikti:

  • asmeniškai atvykęs į Lietuvos transporto saugos administraciją;
  • elektroniniu būdu (elektroniniu paštu pasirašęs teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu arba per  elektroninių valdžios vartų portalą).

 

 

 

Asmuo turi pateikti:

     1. užpildytą nustatytos formos prašymą;

     2. įskaitų ir egzaminų kortelę, patvirtinančią specialių pirminių kursų baigimą aukštojoje mokykloje (išskyrus atvejus, kai specialių pirminių kursų baigti neprivaloma);

     3. kvalifikacijos pažymėjimą (tais atvejais, kai aukštojoje mokykloje baigti specialių pirminių kursų yra neprivaloma);

     4. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

     5. periodinių mokymo kursų baigimo pažymėjimą (-us), patvirtinantį (-ius), kad per pastaruosius penkerius metus asmuo tobulinosi aukštojoje mokykloje ne mažiau kaip 30 val., arba kitus dokumentus, patvirtinančius tobulinimąsi, taip pat dokumentą, patvirtinantį kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo egzamino išlaikymą valstybės įmonėje „Regitra“ (šis punktas taikomas, kai vairuotojų mokytojas ir (arba) vairavimo instruktorius turi galiojantį Administracijos išduotą specialių kursų baigimo liudijimą ir pageidauja, kad būtų suteikta teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi);

     6. vairuotojo pažymėjimą (jeigu vairuotojo pažymėjimas yra išduotas Lietuvos Respublikoje, jo pateikti nereikia, tačiau vairuotojo pažymėjimo duomenys nurodomi prašyme).

     Pastaba. Tais atvejais, kai prašymas ir dokumentai teikiami elektroniniu būdu, pridedamos prašymo ir dokumentų skaitmeninių vaizdų rinkmenos. 

 

TERMINAI

     Teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikiama per 5 darbo dienas nuo tinkamai užpildyto prašymo ir dokumentų gavimo Administracijos Paslaugų departamento skyriuje dienos. Informacija apie asmeniui suteiktą teisę dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi skelbiama Administracijos interneto svetainėje (Asmenų, turinčių teisę dirbti vairuotojų mokytojais, vairavimo instruktoriais arba vairuotojų mokytojais ir vairavimo instruktoriais, sąraše).

     Teisė dirbti vairavimo mokykloje vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi suteikiama neribotam laikui.

 

VALSTYBĖS RINKLIAVA

        Už teisės dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi asmenims suteikimo įforminimą – 2,9 Eur.

     Mokėjimo pavedime arba kvite nurodomi šie rekvizitai:
     Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
     Įmonės kodas –188659752.
 
     Sąskaitos Nr.:

     - LT24 7300 0101 1239 4300 (banko pavadinimas – „Swedbank“, AB; banko kodas – 73000);

     - LT12 2140 0300 0268 0220 (banko pavadinimas – Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius; banko kodas – 21400);

     -  LT74 4010 0510 0132 4763 (banko pavadinimas – AB DNB bankas; banko kodas – 40100);

     -  LT05 7044 0600 0788 7175 (banko pavadinimas – AB SEB bankas; banko kodas – 70440);

     -  LT32 7180 0000 0014 1038 (banko pavadinimas – akcinė bendrovė Šiaulių bankas; banko kodas – 71800);

     -  LT74 7400 0000 0872 3870 (banko pavadinimas – Danske Bank A/S Lietuvos filialas; banko kodas – 74000);

     -  LT42 7230 0000 0012 0025 (banko pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė Medicinos bankas; banko kodas – 72300);

     -  LT78 7290 0000 0013 0151 (banko pavadinimas  – AB „Citadele“ bankas; banko kodas – 72900).

         Įmokos kodas – 5746.

         Įmokos kodas įrašomas laukelyje „mokėjimo paskirtis“ arba „įmokos kodas (gavėjo nuoroda)“.

 

     TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

     Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2B-231).

 

MOKYMO ĮSTAIGŲ, ORGANIZUOJANČIŲ SPECIALIUS KURSUS VAIRUOTOJŲ MOKYTOJAMS IR VAIRAVIMO INSTRUKTORIAMS, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Mokymo įstaigos pavadinimas,
įmonės kodas

Adresas

Telefonas

 

1.

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, įmonės kodas 111967673

Vilnius, Antakalnio g. 54

(+370 5)  234 1524

2.

Vytauto Didžiojo universitetas,  įmonės kodas 111950396

Kaunas, K. Donelaičio g. 58

(+370 37)  22 2739

3.

Marijampolės kolegija, įmonės kodas 211967140

Marijampolė,  V. Kudirkos g. 61 / Sodžiaus g. 1

(+370 343)  50 750

 .

4.

Klaipėdos valstybinė  kolegija, Mokymo ir paslaugų centras, įmonės kodas 111968056

Klaipėda, Jaunystės g. 2-219,

 [email protected] arba [email protected]

+370  630 07 703,

(+370 46) 25 09 51

5.

Šiaulių universiteto Tęstinių studijų institutas, įmonės kodas 111951345

Šiauliai, Stoties g. 11

(+370 41)  59 5850

6.Šiaulių valstybinė kolegija, įstaigos kodas 111968241Šiauliai, Aušros al. 40(+370 41) 52 37 68
7.Kauno technikos kolegija, įstaigos kodas 111967869

Kaunas, Tvirtovės al. 35, [email protected]

(+370 37) 30 86 20
8.Panevėžio kolegija, įstaigos kodas 111968437Panevėžys, Laisvės a. 23, el.p. [email protected]

+370 686 75101

 

 

KITA INFORMACIJA

     Administracinių paslaugų, susijusių su specialių kursų baigimo liudijimo išdavimu ar pakeitimu, aprašymai skelbiami skyriuje „Paslaugos“ / „Viešosios ir administracinės paslaugos“ / „Administracinės paslaugos“.

Atnaujinimo data: 2024-02-20