Keleivių vežimas autobusais

     Keleiviniu kelių transportu Lietuvoje pervežama beveik 98 proc. keleivių. Todėl šiai transporto sričiai skiriamas didelis dėmesys.

     Administracija, vykdydama jai priskirtas keleivinio kelių transporto funkcijas:

  • išduoda licencijas verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais,  Europos Bendrijos licencijas verstis keleivių vežimu autobusais tarptautiniais maršrutais bei licencijas, atitinkančias licencijos kopijas, nustatyta tvarka jas panaikina ar sustabdo jų galiojimą;
  • nustato, keičia ir panaikina tolimojo ir tarptautinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus; išduoda, anuliuoja arba panaikina leidimus vežti keleivius šiais maršrutais;
  • nustatyta tvarka kelių transporto vežėjams atlygina  dėl važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų negautas pajamas, kontroliuoja kelių transporto lengvatų teikimą, analizuoja nustatytus pažeidimus ir imasi priemonių tokių pažeidimų prevencijai;
  • kontroliuoja  nustatytų keleivinio kelių transporto tarifų laikymąsi;
  • pagal kompetenciją kontroliuoja autobusų stočių veiklą;
  • išduoda leidimus ir kitus dokumentus kelių transporto priemonėmis vežti keleivius į kitas valstybes arba per jų teritorijas.

Atnaujinimo data: 2023-12-04